Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για τη λειτουργία της εστίασης…

on .

Με την πρόσφατη Κ.Υ.Α. 27683/29-04-2021 (Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό)… για διάστημα από 03 έως 10 - 05- 2021 αναφέρονται τα μετρά και οι προϋποθέσεις λειτουργιάς, ανά πεδίο δραστηριότητας των επιχειρήσεων, που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.
Στην Α/Α 17 γίνεται αναφορά στο πεδίο δραστηριότητα των επιχειρήσεων, Εστίασης (π.χ. εστιατόρια, καφέ, ιντερνέτ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, κέτερινγκ), καθώς και στις προϋποθέσεις (α) - (β) - (γ) και υγειονομικούς όρους που πρέπει αν συντρέχουν και να ακολουθούν, ώστε να μπορούν να λειτουργούν, μόνο οι διαθέτοντες την απαιτούμενη άδεια.
Θα σταθώ στην πρώτη προϋπόθεση λειτουργίας (α) - αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, σύμφωνα με την ΚΥΑ που πρέπει να ισχύει για την λειτουργία των.
Τι καταλαβαίνει ένας πολίτης / «επιχειρηματίας» από αυτήν την αναφορά; Εγώ θα δώσω την δική μου εξήγηση, ότι το κατάστημα πρέπει να διαθέτει εκτός από την άδεια λειτουργίας του εσωτερικού του χώρου που αποτελεί και τον κύριο κορμό της δραστηριότητας και άδεια λειτουργίας της δραστηριότητάς του για εξωτερικό χώρο, με περιγραφή της επιφάνειας και τον αριθμό καθισμάτων.
Υπαίθριος χώρος όλοι καταλαβαίνουμε, ότι είναι ο χώρος που βρίσκεται στην ύπαιθρο και σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2946/2001 λογίζονται οι κοινόχρηστοι, δημόσιοι – δημοτικοί – κοινοτικοί χώροι, καθώς και οι ακάλυπτοι χώροι οικοπέδων – που δεν δομούνται ή δεν έχουν δομηθεί και μένουν ελεύθεροι, σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα.
Ανοικτός, όλοι καταλαβαίνουμε αυτός που δεν είναι στεγασμένος και κλεισμένος περιμετρικά με οποιοδήποτε τρόπο (τζαμαρία, μουσαμά, ναύλο, διαχωριστικά κλπ ).
Αυτά καταλαβαίνω σαν πολίτης από την αναφορά της ανωτέρω ΚΥΑ, γιατί μετά από όσα τραβήξαμε όλοι μας και παρότι έφτασε το καλοκαίρι, βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο πανδημίας και μάλιστα σε αυξημένα επίπεδα, που τα μέτρα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά.
Τι γίνεται όμως με τους χώρους, κτιρίων και καταστημάτων (ημιυπαίθριοι – αίθρια – στοές - χώροι με σκέπαστρα, που είναι ανοιχτοί περιμετρικά από δύο τουλάχιστον πλευρές κλπ) πρέπει να διευκρινιστεί εάν μπορούν να λειτουργήσουν και αυτό πρέπει να μας το πει σε μας τους πολίτες και στους επιχειρηματίες, άμεσα η πολιτεία και οι τοπικοί αρμόδιοι.
Επίσης πέρυσι τον Μάιο, κατά την λειτουργία των Κ.Υ.Α. με τις τότε προϋποθέσεις, που δεν είχαμε και πολλά κρούσματα σχεδόν μηδέν, υπήρχε και η προϋπόθεση της αναλογίας που ίσχυε για τους καθήμενους πελάτες, ένας (1) πελάτης ανά δυο (2) τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας για όλους τους εξωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα από την διάταξη των αποστάσεων των τραπεζοκαθισμάτων. Αυτό ισχύει σήμερα και εάν όχι, με ποια διάταξη καταργήθηκε…

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Συγκοινωνιακών – Υδραυλικών Έργων Υποδομής.