Κοινό μέτωπο για την ανάπτυξη!

on .

Εάν η ανάπτυξη είναι ο στόχος κάθε οργανωμένης οικονομίας, είναι καθοριστικό να προσδιορίσουμε τι σημαίνει ανάπτυξη και πώς αυτή επιτυγχάνεται… Για να απαντήσει κάποιος σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει αρχικά να έχει κατανοήσει και καταγράψει πολύ καλά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, τις πραγματικές δυνατότητες και τους αντικειμενικούς περιορισμούς της εξεταζόμενης οικονομίας. Αυτό καθίσταται συνεχώς και πιο δύσκολο μέσα σ’ ένα κόσµο όλο και περισσότερο πολύπλοκο και αλληλοεξαρτώµενο. Σε αυτό το γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον έχει αποδειχτεί διαχρονικά ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη. Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής, όπως στις μεταφορές, στην ενέργεια, στο περιβάλλον κ.α., συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μιας περιοχής.
Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι οι επενδύσεις στην κατασκευή σύγχρονων οδικών αξόνων, αποτελούν ένα από τα εργαλεία για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χώρα. Πλήθος μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη ολοκληρωμένων μεταφορικών υποδομών διευκολύνει την προσβασιμότητα, προκαλεί αύξηση της παραγωγικότητας, μειώνει το κόστος παραγωγής και επηρεάζει θετικά τις τοπικές και περιφερειακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον ελλαδικό χώρο αποτελεί η Περιφέρεια της Ηπείρου. Η Ήπειρος, μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν ως μια από τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές, όχι μόνον της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο αυτά η ολοκλήρωση μιας σειράς μεγάλων συγκοινωνιακών έργων, όπως η Εγνατία Οδός, η Ιονία Οδός, η ζεύξη του Ακτίου, η αναβάθμιση των αεροδρομίων των Ιωαννίνων και του Ακτίου, η λειτουργία του διεθνών προδιαγραφών λιμένα της Ηγουμενίτσας, δημιουργούν ένα σύνολο βασικών υποδομών που ανέτρεψαν ριζικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σήμερα, με τα χρήματα και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, διαφαίνεται μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Δημιουργείται δηλαδή η ευκαιρία να ολοκληρωθούν επιτέλους οι διευρωπαϊκοί οδικοί άξονες και άλλες βασικές υποδομές στην Ήπειρο. Αυτό αναμένεται να τροφοδοτήσει τη συστηματική ανάπτυξη, την απασχόληση και να βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας. Ενδεικτικά προς αυτή την κατεύθυνση, εξαιρετικής σπουδαιότητας αποτελεί η ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού με την επέκτασή της καταρχήν έως την Κακαβιά και η σύνδεσή της με την Αδριατική Οδό. Η εύκολη προσβασιμότητα εντός του αλβανικού εδάφους και η σύνδεση με τους αλβανικούς λιμένες Δυρραχίου και Αυλώνας, θα συμβάλλει περαιτέρω στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου όσο και των Δυτικών Βαλκανίων.
Για να γίνει αυτό απαιτείται, από τη μια πλευρά η εντατικοποίηση του κοινού μετώπου όλων των φορέων της Ηπείρου (Περιφέρειας, Δήμων, Επιμελητηρίων, Πανεπιστημίου) για τη διεκδίκηση συγκεκριμένων έργων υποδομής. Από την άλλη πλευρά, κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή αντίληψης και οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού με σαφή ενίσχυση της απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού των σημαντικών έργων υποδομής.