Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει σχέδιο προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή…

on .

Στα περιβαλλοντικά προβλήματα που συγκαταλέγονται, η περιβαλλοντική ρύπανση, η τρύπα του όζοντος, η αποψίλωση των δασών, η ερημοποίηση, η εξαφάνιση βιολογικών ειδών, η όξινη βροχή, κλπ. περιλαμβάνεται και η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή επιφέρει κατά τη διάρκεια του έτους, αύξηση ή πτώση της θερμοκρασίας, αστάθεια καιρού και αύξηση ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων.
Δημιουργεί ακραία φυσικά φαινόμενα (καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς) τα οποία

είναι αδύνατον να προληφθούν, όπως γνωρίζουμε και κατανοήσαμε με τα προηγούμενα και τελευταία πρόσφατα συμβάντα. Επιφέρουν θανάτους, ζημίες στο περιβάλλον και θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών, την οικονομική ανάπτυξη και τις οικονομικές δραστηριότητες μιας περιοχής.
Στα μεγάλα αυτά μελλοντικά, κοινά προβλήματα της επερχόμενης περιβαλλοντική κρίσης, αρχίζουμε όλοι μας σιγά - σιγά να κατανοούμε, ότι είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος και πρέπει να συμμετέχουμε στη λύση.
Οφείλουμε να ετοιμαστούμε, για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την αντιμετώπισή τους.
Η Περιφέρεια Ηπείρου, με το συνεχόμενο έργο της για ακόμη μια φορά, προέβη από το 2018,στην σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής, στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), για την περιφέρεια της. Έμφαση στο ΠεΣΠΚΑ Ηπείρου, δίνεται σε τομείς που αναγνωρίζονται ως σημαντικοί για την Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στη Γεωργία, Κτηνοτροφία, Πτηνοτροφία, στη Βιομηχανία, τον Τουρισμό, στις Υποδομές Τεχνικές & Μεταφορών, κλπ.
Επιπλέον εξετάζεται, ο τομέας της Ενέργειας, ο Δασικός τομέας, ο τομέας των Υδάτινων Πόρων, ο τομέας της Θαλάσσιας Επιρροής μέσω της ανόδου της στάθμης και της διάβρωσης της ακτογραμμής, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι προτάσεις προσανατολίζονται, χωρικά και τομεακά στις πιο ευάλωτες περιοχές της Περιφέρειάς μας, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες περαιτέρω διερεύνησης ακόμα υψηλότερης ανάλυσης.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν, δράσεις ενημέρωσης των τοπικών ενδιαφερομένων, για την ανάδειξη την αναγκαιότητας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αλλά και την υποστήριξή της.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αλλαγή του κλίματος, θα συμβάλλει στην αύξηση της πιθανότητας φυσικών φαινομένων, με αντίστοιχη αύξηση των αρνητικών τους επιπτώσεων. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα μαζί με την φωνή του «Πρωινού Λόγου», να αναφέρω ξανά, ότι είναι καιρός να «θωρακιστούμε» έναντι της κλιματικής αλλαγής.

* Ο κ. Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με ειδίκευση σε έργα υδραυλικών υποδομών