Συνεργασία του Δήμου Ζαγορίου με την Αλβανία για τον Αώο

on .

ZAGORI

• Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και Κεντρικών Φορέων για την βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης απορροής του Αώου ποταμού, της βιοποικιλότητας, της φυσικής αξίας, καθώς και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης ανταλλαγής απόψεων του Δήμου Ζαγορίου με Δήμους της Αλβανίας που πραγματοποιήθηκε στους Ασπραγγέλους.

Συγκεκριμένα, η 3η συνάντηση ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο του έργου «ESPD4Vjosa» έγινε παρουσία του Δημάρχου Ζαγορίου Γιώργου Σουκουβέλου, των Περιφερειαρχών Αργυροκάστρου Odise Kote, Φιέρι Arben Velo, του Γραμματέα της Περιφέρειας Αυλώνα Dritan Halili και εκπροσώπων των Δήμων Αργυροκάστρου, Λιμπόχοβου, Τεπελενίου, Μεμαλίαϊ, Πρεμετή, Μαλακάστρα, Δερόπολης και Αυλώνα. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης, εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ήπειρος Αναπτυξιακή Α.Ε.

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος ανέφερε ότι ο Αώος δεν είναι απλά ένα ποτάμι, είναι τόπος, πολιτισμός, φύση και άνθρωπος. «Ένα οικοσύστημα χάρη στο οποίο οι τοπικές κοινότητες δημιούργησαν τον πολιτισμό τους και έφτιαξαν, μια ταυτότητα που καθορίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος και τη δυναμική του τοπίου», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Η συζήτηση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή απόψεων και την συνέχεια των προσπαθειών για την διασυνοριακή συνεργασία, μέσω της οποίας μπορεί να υπάρξει μια αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση της υδάτινης λεκάνης Vjose-Αώος.