Η εθνική ενότητα των Ελλήνων που έφερε την Επανάσταση

on .

 Όσοι σοβαρά ασχολήθηκαν με την Επανάσταση του 21 που έφερε τη λευτεριά στην πατρίδα μας παραδέχονται πως αυτή υπήρξε αποτέλεσμα της εθνικής ενότητας των Ελλήνων που σφυρηλατήθηκε υπό την επίδραση ενός πνεύματος βαθύτατα ανθρωπιστικού, καλλιεργημένου με τη ζωντανή παρουσία του Γένους, μοναδική και ανεπανάληπτη σύνθεση όλων των στοιχείων της ελληνικής παράδοσης, αρχαίας και νέας, άρρηκτα δεμένης με όλη την ιστορία του Ελληνικού Έθνους.
Ύστερα από πολύ μόχθο και με μεγάλη ικανοποίηση, με κύρια όπλα την Παιδεία και το Λόγο οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν έναν πολιτισμό καθαρά ανθρωπιστικό, του οποίου ο ανθρωπιστικός πυρήνας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα όλων των πολιτισμών. Διαποτισμένα με τα οικουμενικά - ανθρωπιστικά στοιχεία του αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος προέκυψαν, στα νεότερα χρόνια, τα μεγάλα πνευματικά και πολιτικά κινήματα, ο Ευρωπαϊκός και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. 
Αυτό ακριβώς «το Πρόσωπο της Ελλάδας» πρόσφερε στον Παγκόσμιο Πολιτισμό ο Απόδημος Ελληνισμός, με τους δημιουργικούς Εμπόρους - Εθνικούς Ευεργέτες και του φωτισμένους Δασκάλους του Γένους. Αυτός επίσης σφυρηλάτησε, με τις πνευματικές εστίες που δημιούργησε σε όλα σχεδόν τα μέρη του Ελληνισμού, την εθνική ενότητα των Ελλήνων, καρπός της οποίας υπήρξε η Επανάσταση του 21.
Σαφέστατη η διακήρυξη ενός από τους πιο έγκυρους ιστορικούς της Ελληνικής Επανάστασης, του Ιωάννη Φιλήμονα: «Έμποροι εν Μόσχα εκυοφόρησαν την προς Επανάστασιν εθνικήν ενότητα, έμποροι εν Οδησσώ εμαιεύσαντο και έμποροι εν Κωνσταντινουπόλει εθήλασαν αυτήν». 
Ανάμεσα στους Φωτισμένους Εμπόρους - Εθνικούς Ευεργέτες της Μόσχας οι Ηπειρώτες Ζώης Ζωσιμάς και Μάνθος Ριζάρης ανοίγουν πρόθυμα τους κρουνούς του χρήματος και τους θέτουν στη διάθεση της Φιλικής Εταιρείας, αναδεικνύονται έτσι, στις πιο κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας, οι πρώτοι χρηματοδότες της Επανάστασης του 21, πραγματικοί Εθνικοί Σωτήρες, Διαφωτιστές και Εθναπόστολοι. Παράλληλα γίνονται τακτικά μέλη της Φιλικής Εταιρείας, ο πρώτος με τη μετωνυμία Πατήρ, ο δεύτερος με τη μετωνυμία Πρόθυμος.
Από τη Μόσχα στην Οδησσό, που οι έμποροι αυτής της πόλης δημιούργησαν τη Φιλική Εταιρεία, με την οποία άνοιξε διάπλατα ο δρόμος της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Και εδώ, οι δυο από τους τρεις Ιδρυτές της, ο Τσακάλωφ και ο Σκουφάς, ήταν Ηπειρώτες, ο δε τρίτος, ο Ξάνθος, προερχόταν από την Πάτμο, ήταν μαθητής της Πατμιάδας Σχολής που είχε δρέψει όμως άφθονους τους καρπούς της Ηπειρωτικής Ευποιίας, με τις γενναιόδωρες επιχορηγήσεις των Ζωσιμάδων και του Καπλάνη. Παράλληλα, οι Ζωσιμάδες ανήγειραν στο κέντρο της πόλης «Μνημείον της Αρετής», για το οποίο «ο λαός της Νήσου Πάτμου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τους Ζωσιμάδες», όπως εύκολα διαπιστώνει και σήμερα ο επισκέπτης, διαβάζοντας τη σχετική επιγραφή που βρίσκεται πάνω από το Μνημείο.
Ένα μικρό δείγμα προσφοράς προς το Έθνος, πριν και μετά την Επανάσταση του 21, από αυτά τα εκλεκτά τέκνα του Λαού μας, που δημιούργησαν ό,τι ωραίο και αξιομίμητο έχει να παρουσιάσει σήμερα ο τόπος και δικαιώνουν πλήρως τον ιστορικό Φιλήμονα για την αποφασιστική συμβολή τους στη σφυρηλάτηση της «προς την Επανάστασιν εθνικής ενότητος».