Ανεξάρτητα του αν είναι «κομπόστ» ή όχι, αποδεικνύεται…

Ανύπαρκτη η διαχείριση υγρών αποβλήτων σε έργα όπως η Μονάδα ΑΣΑ της Ηπείρου!

- Το θέμα είναι μείζον και απαιτείται συμμόρφωση με τη νομοθεσία αν θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, τονίζει στον «Π.Λ.» ο πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Μακρής

ERGOSTASIO APORRIMMATON MONADA ASA 1

• Μεγάλη συζήτηση έγινε τις τελευταίες ημέρες γύρω από τα υγρά απόβλητα του Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αστικών Αποβλήτων στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης, τα οποία καταλήγουν σε χείμαρρους της περιοχής, φτάνοντας ακόμα και ως τον Καλαμά!
Οι ελεγκτές της Περιφέρειας Ηπείρου διαβεβαίωσαν ότι πρόκειται για «κομπόστ», δηλαδή για ακίνδυνο παράγωγο οργανικών υλικών, όμως αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και δεν πρέπει να καθησυχάσει ούτε τους υπεύθυνους του έργου, ούτε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εκείνο που προκύπτει από το συγκεκριμένο περιστατικό είναι πως τόσο στη Μονάδα ΑΣΑ Ηπείρου, όσο και γενικότερα σε έργα αυτού του είδους δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη -ή

αν υπάρχει είναι υποτυπώδης- για τη διαχείριση με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο των υγρών αποβλήτων της κάθε δραστηριότητας ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος ρύπανσης.
Στη σημασία που έχουν ο έλεγχος και η διαχείριση των υγρών απόβλητων κάθε παρόμοιου έργου και δραστηριότητας αναφέρεται με επιστολή του προς τον «Π.Λ.» ο πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. Δημήτρης Μακρής, ειδικός σε θέματα εγγείων βελτιώσεων και υδραυλικών έργων υποδομής. Όπως τονίζει, πρόκειται για μείζον θέμα που απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και συνιστά τη λήψη σοβαρών μέτρων πρόληψης, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Δεν διαθέτουν Μ.Ε.Ρ.!
«Όλοι γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή των όρων και περιορισμών της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία ενός έργου ή μίας δραστηριότητας. Η τεχνική υποδομή και η διαμόρφωση όλων των έργων και δραστηριοτήτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα, στις μελέτες των ΑΕΠΟ», τονίζει στην επιστολή του ο Δημήτρης Μακρής.
Δυστυχώς όμως, όπως αναφέρει, οι περισσότερες μελέτες των Α.Ε.Π.Ο. για τα αποστραγγιστικά έργα όμβριων – πλύσεων και στραγγισμάτων, ειδικά των σταθμών στερεών αποβλήτων, (ΑΣΑ – ΣΜΑ – ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ) περιλαμβάνουν μεν κατάλληλα δίκτυα απορροής των νερών αυτών προς τους φυσικούς αποδεκτές της περιοχής, αλλά δεν προβλέπουν και δεν διαθέτουν, κατά την έξοδο των νερών από την δραστηριότητα, κατάλληλα συστήματα διαχείρισης των ρύπων που παρασύρουν από τα δάπεδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας τα νερά αυτά (όμβρια – στραγγίσματα - πλύσεις). Δεν έχουν δηλαδή τις αποκαλούμενες μονάδες ελέγχου ρύπανσης - Μ.Ε.Ρ.. Ως αποτέλεσμα, αναπόφευκτα και μοιραία, επιβαρύνουν τους πλησιέστερους φυσικούς αποδέκτες και το περιβάλλον με ανυπολόγιστη ρύπανση.
Σύμφωνα με τον έμπειρο μηχανικό, «η διαχείριση των υγρών αποβλήτων στις Α.Ε.Π.Ο. των έργων και δραστηριοτήτων γενικά είναι υποτυπώδης. Μόνο μία μικρή πρόβλεψη για τα λύματα του προσωπικού γίνεται. Για τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία διαφόρων έργων ή δραστηριοτήτων, αλλά και όλων αυτών των σταθμών διαχείρισης στερεών απορριμμάτων που έχουν κατασκευαστεί και κατασκευάζονται σε όλη την επικράτεια και σύντομα θα λειτουργήσουν, δεν υπάρχει καμία μέριμνα. Για τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των δαπέδων, το ξέπλυμα των δαπέδων από τα όμβρια ύδατα, τα στραγγίσματα των οχημάτων (απορριμματοφόρα - τράκτορες και κοντέινερ) που πέφτουν στα δάπεδα, τα υγρά που προέρχονται από την πλύση των οχημάτων δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη διαχείρισης».

«Να κάνουν τα αναγκαία…»
Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Όπως τονίζει ο Δημήτρης Μακρής, οι αρμόδιοι για τέτοιου είδους έργα φορείς δεν έχουν παρά να πράξουν ό,τι ορίζει ο νόμος σχετικά με τη διαχείριση υγρών αστικών αποβλήτων ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά το περιβάλλον.
Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα πρόσφατα γεγονότα μιλούν μόνα τους και ας μην ξεχνάμε τα παλαιοτέρα του ΧΥΤΑ, ενώ έπονται και τα προβλήματα από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τα Πράσινα σημεία, τις Μονάδες Κομποστοποίησης κ.λ.π.. Ας ενημερωθούν καλύτερα οι υπηρεσίες έλεγχου των έργων όλων των κατηγοριών και ας ελέγξουν τι αναφέρει η νομοθεσία μας για τη διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων και όμβριων υδάτων, σε κάθε έργο και δραστηριότητα αυτού του είδους. Οι δε αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης και λειτουργίας των έργων και δραστηριοτήτων πρέπει να σοβαρευτούν και να πράξουν τα απαιτούμενα. Το περιβάλλον μάς φιλοξενεί και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα με τις δραστηριότητές μας να το μολύνουμε, αλλά όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε για την προστασία του».