Έως 15 Ιουνίου οι αιτήσεις εργοδότη για τους εργάτες γης από τρίτες χώρες

on .

XORAFIA DASIKOI XARTES

• Μια νέα ρύθμιση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανού, που κατατέθηκε στη Βουλή, έρχεται να δώσει λύση στη διαδικασία μετάκλησης των εργατών γης από τρίτες χώρες, κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
Με την εν λόγω διάταξη, δίνεται η δυνατότητα να υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου η αίτηση του εργοδότη στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η ρύθμιση, κρίθηκε αναγκαία καθώς η διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας που προβλέφθηκε για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων καθιστά την υλοποίησή της χρονοβόρα.
Όπως μεταξύ άλλων, ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή: «Το Μάρτιο ψηφίσαμε μία διάταξη για τη μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό την εργασία τους στην εποχική αγροτική οικονομία. Προβλέψαμε δε η διαδικασία αυτή να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα υποβάλλεται η αίτηση του εργοδότη με τα δικαιολογητικά, προκειμένου ο έλεγχος της εισόδου, αλλά και της διαμονής και εργασίας του αλλοδαπού εργαζόμενου, να είναι πιο ευχερής, και να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εμπλέκονται 7 υπουργεία (Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το δικό μας Υπουργείο), καθώς και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Για κάθε εμπλεκόμενο Υπουργείο και κατά το λόγο της αρμοδιότητάς του θα πρέπει να προβλεφθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της διαδικασίας αυτής, καθώς και η μεταξύ τους διασύνδεση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό απαιτεί χρόνο, που όμως δεν υφίσταται, αφού υπάρχουν καλλιέργειες, οι οποίες θα πρέπει να συγκομιστούν άμεσα. Για να γίνει η συγκομιδή χρειάζονται εργατικά χέρια. Η συγκεκριμένη τροπολογία, λοιπόν, έρχεται να δώσει άμεση λύση στην είσοδο των εργατών γης, προς όφελος των αγροτών μας, πριν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για το σύνολο των παραγωγών μας, όπως προβλέψαμε με τα σπαράγγια...».