Καλλιεργώντας τη γεωργία ανοικτού κώδικα στα Τζουμέρκα

on .

tzumerka

• Την προώθηση εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής και επιχειρηματικότητας στον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα με βάση τις ανοικτές τεχνολογίες, επιδιώκει το έργο Phygital που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Ιnterreg V-B “Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020”, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.
«Καλλιεργώντας τη γεωργία ανοικτού κώδικα στα Τζουμέρκα» είναι ο τίτλος τριήμερης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 15 έως την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε τρεις ημέρες, αγρότες, δημιουργοί, ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα εξερευνήσουν νέους τρόπους αξιοποίησης σύγχρονων και παραδοσιακών τεχνολογιών για τον τοπικό αγροτικό τομέα, μέσα από συζητήσεις και τη συμμετοχική κατασκευή ανοικτού σχεδιασμού εργαλείων και λύσεων.
Η κατασκευή των λύσεων θα πραγματοποιηθεί στο Κοινοτικό Εργαστήριο «Οι Τζουμέικερς» στο Πνευματικό Κέντρο του Καλεντζίου, ενώ οι συζητήσεις και τα παράλληλα εργαστήρια θα λάβουν χώρα στο Κέντρο Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κατσανοχωρίων (500 μέτρα από το Κοινοτικό Εργαστήριο). Η συμμετοχή στις συζητήσεις, τις δράσεις και τις κατασκευές είναι ελεύθερη!
Τα εργαλεία που κατασκευάζονται από τους Τζουμέικερς έχουν σχεδιαστεί από κοινότητες αγροτών σε όλο τον κόσμο και τα σχέδια διαμοιράζονται ανοικτά στο διαδίκτυο. Αντίστοιχα, οι Τζουμέικερς συνεισφέρουν με τις δικές τους βελτιώσεις και την εμπειρία της κατασκευής, δημιουργώντας μία παγκόσμια παραγωγική κοινότητα που «σχεδιάζει παγκόσμια, κατασκευάζει τοπικά». Το μοντέλο αυτό θέτει την τεχνολογία στα χέρια των ανθρώπων για να βελτιώσουν την ευημερία τους και την υγεία του πλανήτη.
•Περισσότερες πληροφορίες για το έργο https://phygitalproject.eu.