Μεροληπτικές οι μεταθέσεις αστυνομικών στην Δ/νση Ιωαννίνων

on .

ASTYNOMIKO MEGARO

• Τον τρόπο που έγιναν οι φετινές μεταθέσεις αστυνομικών υπαλλήλων στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού, χαρακτηρίζοντάς τες «άδικες και μεροληπτικές». Και καλεί την Διοίκηση και τα μέλη του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων να προβούν στην αποκατάσταση των όποιων αδικιών επήλθαν.
Όπως μεταξύ άλλων, αναφέρει η ΕΑΥΝΙ «οι ετήσιες τακτικές μεταθέσεις διενεργούνται, σύμφωνα με το Π.Δ 100/2003, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Δυστυχώς όμως, διαπιστώνουμε πως για την Δ.Α Ιωαννίνων το νομοθέτημα αυτό εμπίπτει στις αρχές της «προαιρετικότητας» ή είναι απλά στα «χαρτιά» καθώς οι τακτικές μεταθέσεις των αστυνομικών πραγματοποιήθηκαν φέτος χωρίς να ληφθούν καν υπ' όψη τα κριτήρια αυτά, άλλες δεν υλοποιήθηκαν καν παρότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις, ενώ υπήρξαν και μεταθέσεις ξεκάθαρα άδικες και μεροληπτικές. Βεβαίως και για να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί, έγιναν και αρκετές μεταθέσεις, κατόπιν υποβολής αίτησης των συναδέλφων μας, οι οποίες πράγματι έπρεπε να γίνουν και καλώς έγιναν....».
Σύμφωνα με την Ένωση «η «χαριστική βολή» δόθηκε από την παρούσα Διοίκηση καθώς με τις ενέργειές της και με τους λανθασμένους χειρισμούς της, όπως την αλλαγή του ωραρίου εργασίας για το προσωπικό των περιφερειακών και απομακρυσμένων υπηρεσιών, δυσχέρανε ακόμη περισσότερο τις ήδη επιβαρυμένες αυτές συνθήκες. Τα πολλά έτη παραμονής των υπηρετούντων στις υπηρεσίες αυτές, η υπέρμετρη καταπόνηση προσθετικά και λόγω του χρόνου μετάβασης από και προς τις υπηρεσίες (σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά και τις τρείς ώρες ημερησίως πλέον του οκταώρου), αλλά και γενικότερα τα αντικίνητρα παραμονής τους σε αυτές, ώθησαν πολλούς συναδέλφους να αιτηθούν μετάθεση προς υπηρεσίες έδρας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυτού του είδους οι «καραμπόλες»».

Ερωτήματα
Καταλήγοντας η ΕΑΥΝΙ θέτει τα εξής ερωτήματα:
- Για ποιο λόγο δεν ελήφθησαν σοβαρά οι επισημάνσεις μας;
- Αδράνεια, αδιαφορία, αμέλεια, απραξία, απάθεια, απουσία σωστού management, ή κάτι διαφορετικό;
- Η τοπική ηγεσία ενδιαφέρεται πραγματικά για την συνέχιση της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών δίνοντας κίνητρα παραμονής για τους εκεί υπηρετούντες ή σκοπεύει να τα τις μετατρέψει σταδιακά σε Υπηρεσίες εκτοπισμού;
- Γιατί καταστρατηγείται το άρθρο 12 παρ.4 του ΠΔ. 100/2003 που για τους υπηρετούντες σε υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης προβλέπει ότι μετατίθενται υποχρεωτικά σε υπηρεσία που επιθυμούν εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις;
- Γιατί χωρίς να το επιθυμούν και χωρίς να ληφθούν καν υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια μετακινούνται αστυνομικοί - οικογενειάρχες;
- Γιατί η Διοίκηση παραγκωνίζει και απομακρύνει άξια και ικανά στελέχη της Αστυνομίας, με ιδιαίτερες γνώσεις από θέσεις στις οποίες αποδεδειγμένα έχουν υπηρετήσει με αξιοσύνη;
- Τελικά η εμπειρία και η εξειδίκευση που για το λοιπό Δημόσιο αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα θεωρείται προσόν, για την Αστυνομία αποτελεί λόγο μετάθεσης;
- Γιατί τελικώς νευραλγικές υπηρεσίες της Δ.Α Ιωαννίνων αντί να ενισχυθούν, με προσωπικό αποδυναμώνονται πλήρως;