Το Μέτσοβο υπόδειγμα αφοσίωσης στην Εκκλησία Κων/πολης…

on .

TRITOS BARTHOLOMAIOS

• Στον Ναό της Αγίας Παρασκευής Μετσόβου, στον οποίο ο ίδιος διακονεί ως πρωτοψάλτης και ομιλητής επί 40 ολόκληρα χρόνια, έγινε η πρόσφατη τελετή χειροθεσίας του Μετσοβίτη καθηγητή και πρ κοσμήτορα Μιχάλη Τρίτου σε Άρχοντα Ιερομνήμονα της Εκκλησίας της Κων/πόλεως από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 

Προσφωνώντας τον νέο Άρχοντα του Πατριαρχείου Κων/λεως ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στο αξίωμα του Ιερομνήμονος και στην τιμή με την οποία το Οικουμενικό Πατριαρχείο περιβάλλει το σώμα των Αρχόντων Οφφικιαλίων.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον τιμώμενο Μιχ. Τρίτο, είπε, μεταξύ άλλων και τα εξής: «...Έχετε λιπαράν μόρφωσιν, μακράν θητείαν και αξιόλογον παρουσίαν εις τον χώρον της εκπαιδεύσεως και της παιδείας… Το διδακτικόν, το ερευνητικόν και το πλούσιον συγγραφικόν σας έργον, αι μελέται σας δια την ιστορίαν και τον πολιτισμόν της Ορθοδοξίας εις την χερσόνησον του Αίμου, μας διαφωτίζουν δια την πορείαν του Χριστιανισμού εις τον χώρον αυτόν, η οποία υπήρξε συνδεδεμένη με τας εθνικάς περιπετείας, τους ανταγωνισμούς και τους απελευθερωτικούς αγώνας των Βαλκανικών λαών. Αναφέρομεν επιλεκτικώς και ενδεικτικώς τας συγγραφάς σας δια τους Βλαχοφώνους των Βαλκανίων, δια τας Εκκλησίας Ρουμανίας, Αλβανίας, Φινλανδίας και δια την Εκκλησίαν των Σκοπίων, η οποία ανήκει πλέον ως ΄Αρχιεπισκοπή Αχρίδος΄ εις την Πανορθόδοξον Οικογένειαν».

Η προτροπή Μ. Τρίτου

Στην αντιφώνησή του ο Μιχ. Τρίτος απευθυνόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη, υπενθύμισε τα εξής: «Στό Μέτσοβο ἐπί τριακόσια ὁλόκληρα ἔτη λειτούργησε ὁ ἰδιαίτερα ἐπωφελής γιά τήν περιοχή ἐκκλησιαστικός θεσμός τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας, ἡ ὁποία ἐπετέλεσε σπουδαιότατο καί πολυσήμαντο ἔργο. Στήριξε τήν ἑλληνική παιδεία, ἀναχαίτισε τή ρουμανική προπαγάνδα καί ἐγγυήθηκε τή σωστή λειτουργία τῶν κληροδοτημάτων τῶν Μεγάλων Μετσοβιτῶν Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν. Καί σήμερα τό Μέτσοβο εἶναι ὑπόδειγμα ἀφοσιώσεως στή Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κων/λεως».

Όσον αφορά στην απονομή του αξιώματος του Άρχοντα Ιερομνήμονα, ο κ. Τρίτος τόνισε: «Ἡ τιμητική αὐτή διάκριση ἀποτελεῖ γιά μένα μεγάλη εὐλογία, γιατί δίδεται ἀπό τά τίμια χέρια ἑνός ἀπό τούς μεγαλυτέρους Οἰκουμενικούς Πατριάρχες, τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τόν Α’. Τόν Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος στά τριάντα χρόνια τῆς θεοφιλοῦς Πατριαρχείας Του «οὐκ ἔδωκεν ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ καί τοῖς βλεφάροις αὐτοῦ νυσταγμόν καί ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις αὐτοῦ» (Ψαλμ. ρλα'4), ἐκδαπανώμενος καί κυριολεκτικά ἀναλισκόμενος στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης».

Απευθυνόμενος στον κ. Βαρθολομαίο του είπε: «Εἰσθε ὁ Πατριάρχης τοῦ χριστιανικοῦ μέτρου. Οὐδέποτε ἐμπλακήκατε στά ἀκραία σχήματα εἴτε τῆς ὑπερσυντηρητικότητας εἴτε τῆς ἐλευθεροφροσύνης. Γιατί ὡς ἐγκρατέστατος θεολόγος γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι ἡ θεολογία  ὡς διακονία καί χαρισματική λειτουργία κινεῖται στό συνδυασμό αὐθεντίας καί ἐλευθερίας καί ἀποφεύγει αὐτές τίς ἀκρότητες».

Ο τιμώμενος καθηγητής προέτρεψε δε τον Πατριάρχη να συνεχίσει σέ πείσμα όλων των αντιξοοτήτων να δίνει την πνευματική του μαρτυρία από την Πόλη η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, «εἶναι ἡ μήτρα ἀπό τήν ὁποία ἐκπορεύεται τό Γένος, ἡ καθέδρα τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητας καί ἡ ἱερή κολυμβήθρα, στήν ὁποία ἀναβαπτίζεται ἡ ἑλληνορθόδοξη συνείδηση».