Ο Δήμος Βορ. Τζουμέρκων «χτίζει» βάσεις σε Ολλανδία και Βέλγιο

on .

PRAMANTA

• Δράσεις τουριστικής προβολής και προώθησης του προορισμού «Δήμος Βορείων Τζουμέρκων» στις αγορές - χώρες στόχους της Ολλανδίας και του Βελγίου ολοκλήρωσε με επιτυχία ο Δήμος. Αυτές περιλάμβαναν δύο βασικές ενότητες δράσεων. Η πρώτη συμπεριελάμβανε τον σχεδιασμό και τη δημιουργία οπτικού υλικού επαγγελματικής παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής των Βορείων Τζουμέρκων για εξειδικευμένες ομάδες επαγγελματιών του εξωτερικού, καθώς και την εκπόνηση μελέτης διερεύνησης - ανάλυσης, καταγραφής και στοιχειοθέτησης επιλεγμένου ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων, πρακτόρων, ενώσεων και εξειδικευμένων τουριστικών μέσων επικοινωνίας (bloggers, ιστότοπους, περιοδικά, δημοσιογράφους κ.ά.), που δραστηριοποιούνταν στις επιλεγμένες αγορές στόχους του Βελγίου και της Ολλανδίας. Η δεύτερη ενότητα περιλάμβανε ένα οδοιπορικό 12 ημερών στις χώρες του Βελγίου και της Ολλανδίας, με συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις και προκαθορισμένες συναντήσεις B2B με εκπροσώπους τουριστικών γραφείων, επαγγελματικών εκπροσώπων τουρισμού, φορείς, τον ΕΟΤ Κάτω Χωρών, ΜΜΕ, bloggers κ.ά.. Όπως αναφέρει ο Δήμος Βορ. Τζουμέρκων, η ανταπόκριση και στις δύο χώρες ήταν ιδιαίτερα θετική, με αποτέλεσμα το υψηλό ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάδειξη - προτίμηση του προορισμού από Ολλανδούς και Βέλγους επισκέπτες, καθώς και η διάθεση για «χτίσιμο» συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων επαγγελματιών και φορέων. «Συνεχίζουμε συστηματικά την προβολή της περιοχής μας σε εξειδικευμένες αγορές – χώρες στόχους, σε άμεση συνεργασία με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, αποσκοπώντας όχι μόνο στη διατήρηση αλλά στην αύξηση του ρυθμού της τουριστικής ανάπτυξης των Τζουμέρκων», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Γιάννης Σεντελές.