Τέσσερα προγράμματα κατάρτισης για 300 ανέργους από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

on .

BIKOS AOOS PEZOPORIA 6 6 16

• Τέσσερα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, 350 ωρών έκαστο (110 ώρες θεωρία και 240 ωρών πρακτικής άσκησης) θα υλοποιηθούν στην Π.Ε. Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027», μέσω του Επιμελητηρίου. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση επιδιώκεται η προετοιμασία 300 ανέργων, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που κατοικούν στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με στόχο την απόκτηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε κλάδους αιχμής της Περιφερειακής Οικονομίας, με προοπτικές απασχόλησης. 

Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα αφορούν την απόκτηση γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:

➢ Στελέχη Οργάνωσης και Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Επιχειρήσεων

➢ Στελέχη ορεινού τουρισμού – marketing – συνοδός βουνού και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων

➢ Στελέχη επιχειρήσεων τυποποίησης-μεταποίησης-εμπορίας αγροτικών προϊόντων

➢ Στελέχη οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

➢ Στελέχη επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics

Οι ωφελούμενοι, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης και την Πιστοποίησή τους, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι - δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης στους 8 Δήμους (Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου) της Π.Ε. Ιωαννίνων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στην Πράξη, μέσω της κατωτέρω ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας της Πράξης: 

https://training.cci-ioannina.gr/ 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου.