Επιμορφωτικές συναντήσεις για θέματα ένταξης Ρομά

on .

ROMA

• Eπιμορφωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην περιφέρεια Ηπείρου» του Ε.Κ.Π.Α. πραγματοποίησε ο Δήμος Ιωαννιτών. Το προσωπικό του Παραρτήματος Ρομά επιμορφώθηκε σε θέματα κοινωνικής ένταξης της πληθυσμιακής ομάδας των Ρομά και στη διαχείριση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού τους.
Ο Δήμος Ιωαννιτών με ανακοίνωσή του ευχαριστεί θερμά τους κ. Α. Μπρούζο Καθηγητή στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» για την περιοχή της Ηπείρου, τον Α. Γκότοβο τ. Καθηγητή του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κ. Π. Παπακωνσταντίνου τ. Καθηγητή του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την κ. Α. Γκότοβου Επικ. Καθηγήτρια στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την κ. Δ. Αναλυτή διδάκτορα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.