Επιμορφωτικά σεμινάρια στο προσωπικό της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας και του ΟΚΠΑΠΑ

on .

seminaria 1

• Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής σε συνεργασία με το «Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας» πραγματοποίησε ο Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο των πολιτικών επιχειρησιακής ενίσχυσης τόσο των Κοινωνικών Δομών και των Προγραμμάτων του Δήμου, όσο και της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Ιωαννιτών ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με ανεξάρτητες αρχές και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την εξάλειψη των διακρίσεων και της ρατσιστικής βίας. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ ευχαριστεί το «Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας» για τη συμμετοχή του στη δράση εκπαίδευσης των δημοτικών υπαλλήλων και εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι η εν λόγω επιμόρφωση αποτελεί την αρχή μιας εποικοδομητικής συνεργασίας.