Προς χάραξης μίας Αδριατικής – Ιόνιας παράκτιας πολιτιστικής διαδρομής

on .

ADRIATIKH DIADROMH

• Διαδικτυακά θα πραγματοποιηθεί η 4η Συνάντηση των εταίρων του έργου «Coastal Heritage Network – CoHeN», την οποία διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας την Τετάρτη, 16 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ.. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 6.420.600 ευρώ. Το εταιρικό σχήμα του αποτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, ως επικεφαλής εταίρο, και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας από την ελληνική πλευρά και την Περιφέρεια της Απουλίας από την ιταλική. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία της Αδριατικής – Ιόνιας παράκτιας διαδρομής, η οποία θα συνδέει σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο περιοχών συνεργασίας, μέσα από μία σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων σε συνολικά 17 μνημεία, 11 στην Ελλάδα και έξι στην Απουλία. Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί η εξέλιξη των εργασιών μέχρι σήμερα στα υπό ανάδειξη μνημεία και ο περαιτέρω προγραμματισμός τους από τους εταίρους, καθώς και οι κοινές δράσεις που έχουν προβλεφθεί για τη δημιουργία της Αδριατικής – Ιόνιας παράκτιας πολιτιστικής διαδρομής.