Ένα Θερινό Σχολείο για τις φυσικές καταστροφές

on .

EAP THERINO

Θερινό Σχολείο με θέμα «Φυσικές, βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές - τεχνικά έργα» θα υλοποιήσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) από 4 έως την 18 Ιουλίου. Το εν λόγω Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες επιστημόνων και επαγγελματιών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι θέλουν στον τομέα της ειδικότητάς τους να εντάξουν τα προαναφερθέντα φαινόμενα. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, στους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων και των προκλήσεων και θα μάθουν να σχεδιάσουν / προτείνουν τρόπους πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και βιολογικών κινδύνων. Επίσης, θα ενημερωθούν για τις πρόσφατες τάσεις που αφορούν επιστημονικά και κοινωνικά σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους φυσικούς και βιολογικούς κινδύνους και θα είναι σε θέση να απαντήσουν πολύ σημαντικά ερωτήματα. • Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα: https://eeyem.eap.gr/ndss2021.