Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελληνική Φιλοσοφία

on .

filosofia

• Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ.) για την κατάρτιση πτυχιούχων στην ειδίκευση «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kρήτης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ελάχιστης διάρκειας 4 εξαμήνων) και διδακτορικού Διπλώματος Φιλοσοφίας (ελάχιστης διάρκειας 6 εξαμήνων), εξασφαλίζοντας με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων του την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Το Πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ενώ η εισαγωγή σε αυτό προϋποθέτει εξέταση φακέλου υποψηφίου και συμμετοχή σε εξετάσεις. Ειδικότερα, ως προς τις εξετάσεις για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 14η Σεπτεμβρίου.
• Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος Φιλοσοφίας, στην οικεία προκήρυξη: https://philosophy.uoi.gr/2020/06/07/d-d-p-m-s-quot-elliniki-filosofia-filosofia-ton-epistimon-quot-prokiryxi-kai-yli-gia-tis-exetaseis-eisagogis-metaptychiakon-foititon-akad-etos-2020-2021/.

Web Baner Antigoni