Ξεναγήσεις και μέσω διαδικτύου στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου!

on .

DODONH FESTIVAL

Πρότυπο για τη χώρα μας το πρόγραμμα «Πολιτιστικές Διαδρομές στα αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», σύντομα πρόκειται να αποκτήσει μία ακόμα ενδιαφέρουσα παράμετρο που θα το κάνει προσβάσιμο σε πολύ ευρύτερο κοινό.
Πιο συγκεκριμένα, για τα πέντε αρχαία Θέατρα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα πρόκειται να αναπτυχθούν συστήματα εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου. Το πολύ σημαντικό αυτό για τον πολιτισμό και τον τουρισμό της περιοχής μας έργο οδεύει προς δημοπράτηση έπειτα από σχετική απόφαση που έλαβε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 309.223,75 ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
Τι αφορά το έργο
Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, θα είναι η ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων - εφαρμογών, του ψηφιακού περιεχομένου και της παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας σειράς ολοκληρωμένων ψηφιακών ξεναγήσεων, καθώς και ενός ψηφιακού περιβάλλοντος διάθεσης πολυμεσικού υλικού τουριστικής προβολής της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».
Οι ψηφιακές αυτές ξεναγήσεις αφορούν τους πέντε βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους θέασης και ακρόασης της Περιφέρειας, δηλαδή Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα, καθώς και άλλα σημεία ενδιαφέροντος της «Πολιτιστικής Διαδρομής», τόσο για τους επιτόπιους όσο και για τους διαδικτυακούς επισκέπτες της.
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε εξυπηρετητών, ένας ανά αρχαίο Θέατρο και wifi access points στην είσοδο των πέντε μνημείων, για τον τοπικό διαμοιρασμό, μέσω ασύρματου δικτύου, του περιεχομένου των επιτόπιων ψηφιακών ξεναγήσεων στις έξυπνες συσκευές των επισκεπτών.