Με πιστοποίηση το πρόγραμμα και του Μαθηματικού Ιωαννίνων

on .

PANEPISTHMIO IOANNINON

• Πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) έλαβε και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών του Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμά του συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης για το επίπεδο Σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Πιστοποίηση αυτή αποτελεί την κατάληξη της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και ενδελεχούς επιτόπιας αξιολόγησής του από Επιτροπή Ειδημόνων Αξιολογητών από το εξωτερικό, η Έκθεση των οποίων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μάλιστα το συγκεκριμένο είναι το πρώτο Τμήμα Μαθηματικών της χώρας του οποίου πιστοποιείται το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Ζωγράφο, «το Τμήμα Μαθηματικών, εργάζεται συστηματικά, για πενήντα και πλέον έτη, παρέχοντας τα εφόδια στους φοιτητές του, αφ’ ενός μεν, για να θεραπεύσουν τη Μαθηματική Επιστήμη, σε όλα της τα αντικείμενα και εκφάνσεις, αφ’ ετέρου δε, για να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά σε χώρους που η Μαθηματική Επιστήμη μπορεί να εφαρμοστεί και να προσφέρει. Στην κατεύθυνση αυτή, η Πιστοποίηση του Προγράμματός του είναι τιμητική για το Τμήμα μας και εγγυάται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των αποφοίτων του σε όλα τα πεδία της Μαθηματικής Επιστήμης».

Η Πρυτανεία συγχαίρει
Την ικανοποίησή της για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και Οικονομικών Επιστημών εκφράζει η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Με ανακοίνωσή της συγχαίρει το ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και Οικονομικών Επιστημών καθώς και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας, ενώ κάνει γνωστό ότι μέχρι το τέλος του έτους έχει δρομολογηθεί η πιστοποίηση και των υπόλοιπων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Web Baner Antigoni