Το διασυνοριακό έργο «i-Thea» για τη διαδρομή των αρχαίων θεάτρων

on .

THEATRO DODONHS

• Αύριο, Τετάρτη και ώρα 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός» με ακρωνύμιο i-Thea, στα Γιάννενα, και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο της «Φρόντζου Πολιτεία».
Στο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι: η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, ως επικεφαλής εταίρος και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με το τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών από ελληνικής πλευράς, ενώ από την αλβανική πλευρά συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα, η Περιφέρεια Αργυροκάστρου και η αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία «Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας» με έδρα τα Τίρανα.
Το έργο δομήθηκε από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με σκοπό να υλοποιηθούν ενέργειες και δράσεις, οι οποίες θα συμπληρώνουν το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Οι δράσεις του έργου i-Thea θα αφορούν – μεταξύ άλλων – την χαρτογράφηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων γύρω από τα Αρχαία Θέατρα για την δημιουργία προτεινόμενων τουριστικών εκδρομών-πακέτων, την οργάνωση «θεματικών σχολείων», την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης επώνυμων προορισμών, την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, την καταγραφή και διατήρηση της συλλογικής μνήμης αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους.
Ο στόχος του έργου i-Thea είναι η ενίσχυση της τουριστικής προσφοράς μέσω της ανάπτυξης ολιστικών πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων, με παράλληλη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε αυτό το μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης και διακυβέρνησης.