Απογραφή ζωϊκού κεφαλαίου στην Ήπειρο μέχρι τα τέλη της χρονιάς

on .

PROBATA TRONE ZOOTROFES

• Tην ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου, για το έτος 2023 υποχρεούνται να διενεργήσουν οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους όπως ανακοίνωσε χθες η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ηπείρου.

 Σε ότι αφορά τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της σε 30 ημέρες από τη διενέργειά της. Επίσης, και τη φετινή χρονιά (2023), η ετήσια απογραφή για τα αιγοπρόβατα διενεργείται το διάστημα μεταξύ των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου  (από 1η Νοεμβρίου έως τη 15η Δεκεμβρίου). Η κοινοποίησή της γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της, είτε με την προσέλευση των κτηνοτρόφων στην Κτηνιατρική Υπηρεσία, με το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων συμπληρωμένο και πλήρως ενημερωμένο με όλες τις μεταβολές (γεννήσεις, θανάτους, σφαγές, αγοραπωλησίες), είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του κτηνοτρόφου στην υπηρεσία.

 Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερομένου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ. Οι εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν από σήμερα, Τετάρτη για τα αιγοπρόβατα και από την 1η Δεκεμβρίου για τους χοίρους αντίστοιχα. 

Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του. Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων, έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή).