Καμία άδεια διεξαγωγής αγώνα σε σωματεία που δεν είναι στο Μητρώο

on .

GENIKH GRAMMATEIA ATHLHTISMOY

• Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε ο Υφυπ. Αθλητισμού Λευτ. Αυγενάκης, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στους Δήμους και στις Περιφέρειες να δώσουν τα άδεια τέλεσης αγώνων σε ομάδες που δεν είναι στο Μητρώο. «Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 56Δ του ν.2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να χορηγηθεί από την υπηρεσία σας, θα πρέπει να ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α’ 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό νόμο. Συνεπώς στο αθλητικό σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης. Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (gga.gov.gr), όπου επιλέγεται η καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ (gga.gov.gr//mitroo) και ακολούθως η επιλογή ‘’ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η διευκρινιστική εγκύκλιος.