Τρία νέα έργα ξεκινούν στο Δήμο Ιωαννιτών

on .

gipedo

• Τις συμβάσεις για την έναρξη τριών νέων έργων υπέγραψε με τους αναδόχους τους ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ.
Η πρώτη σύμβαση αφορά στην κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου στην περιοχή Σεισμοπλήκτων- Νεοχωρόπουλου με προϋπολογισμό 330.000 ευρώ.
Η μελέτη αφορά στη μετατροπή του γηπέδου Σεισμοπλήκτων και του γηπέδου Νεοχωρόπουλου από χώμα σε χόρτο.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
- Αφαίρεση του επιφανειακού χώματος
- Προμήθεια και διάστρωση άμμου ποταμού κατάλληλων προδιαγραφών για την ανάπτυξη χλοοταπήτων
-Προμήθεια και διάστρωση κηποχώματος κατάλληλου για εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
- Διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή του επιφανειακού νερού (0,3-0,8%).
-Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου
- Κατασκευή περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων
-Κατασκευή συστήματος άρδευσης
- Εγκατάσταση νέου αντλιοστασίου και υπέργειων πλαστικών δεξαμενών
-Προμήθεια και διάστρωση χλοοτάπητα με σπορά.
- Γραμμογράφηση γηπέδων ποδοσφαίρου
- Τοποθέτηση γκολ ποστ.
Διαμόρφωση κοινόχρηστου  χώρου στα Μέλανδρα
Το δεύτερο έργο για το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση αφορά στην διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στα Μέλανδρα. Στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υφίσταται άλλος διαμορφωμένος κοινόχρηστος χώρος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων.
Βασικές εργασίες που περιλαμβάνει το έργο:
- Εξομάλυνση υψομετρικής διαφοράς ακάλυπτου αστικού χώρου
-Κατασκευή παρτεριών από εμφανές σκυρόδεμα σε σημεία περιμετρικά του χώρου.
- Κατασκευή καθισμάτων από τεχνική ξυλεία
- Πλακόστρωση της επιφάνειας με κυβόλιθο
-Διαμόρφωση χωμάτινου τμήματος με φύτευση και δέντρα
***
Το τρίτο έργο αφορά στη συντήρηση υποδομών δικτύου δημοτικού φωτισμού.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στις περιοχές Ραφτανίτικα και Εφύρας και την τοποθέτηση προειδοποιητικών φανών στις κοινότητες Μπάφρας και Νεοκαισάρειας.