Δίμηνη παράταση θητείας πήραν τα Δ.Σ. των αθλητικών σωματείων

on .

noi

• Για δύο ακόμη μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και υπόλοιπων οργάνων των αθλητικών σωματείων τη χώρας όπως προβλέπει ο Νόμος 4790/2021, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31 Μαρτίου. Ως εκ τούτου, δίμηνη παράταση λαμβάνει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. θα διενεργηθούν εντός του προβλεπόμενου από τον Νόμο διαστήματος, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του σωματείου. Σημειώνεται ότι τα μέλη του θα πρέπει να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους πριν από την ημέρα των εκλογών, δηλαδή, με τα νέα δεδομένα, το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου.
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 90 του Ν. 4790/2021 αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με την παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης των σωματείων: «Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30ή.6.2021».