Στοχευμένες παρεμβάσεις ζητούν τα Επιμελητήρια

on .

EYRO KOMPIOYTERAKI STYLO

Στοχευμένες παρεμβάσεις, έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη θωράκιση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας, ζητά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) με υπόμνημα που κατέθεσε προς τον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν σε κατάσταση εγρήγορσης. Συνεχίζουν να μάχονται ενάντια σε τρέχοντα και χρόνια προβλήματα, όπως είναι η αύξηση του κόστους, η συσσώρευση υποχρεώσεων εξαιτίας των διαδοχικών κρίσεων της περασμένης διετίας, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και οι περιφερειακές ανισότητες, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση κ.ά. Ταυτόχρονα, προσπαθούν να διασφαλίσουν συνθήκες βιωσιμότητας και ανάπτυξης στο μέλλον, ανασχεδιάζοντας τις στρατηγικές, προγραμματίζοντας νέες επενδύσεις, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες», τονίζει, μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά της η ΚΕΕΕ.

Προτάσεις 

Παράλληλα, καταθέτει τις θέσεις και προτάσεις, για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Μεταξύ άλλων, η Ένωση Επιμελητηρίων στέκεται στα εξής σημαντικά θέματα:

Αντιμετώπιση της εισαγόμενης ακρίβειας και του πληθωρισμού κερδών:

- Συνέχιση των στοχευμένων μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με έμφαση στην ενίσχυση των πλέον ευάλωτων και στο βαθμό που επιτρέπουν οι αντοχές του προϋπολογισμού. 

- Αποτελεσματικοί έλεγχοι στην αγορά, με εστίαση στους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή των προϊόντων, σε ευρύ φάσμα κατηγοριών και σε όλα τα βασικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (παραγωγή, μεταποίηση, χονδρική-λιανική πώληση). Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, για τον έλεγχο και την καταπολέμηση κερδοσκοπικών πρακτικών που λειτουργούν σε βάρος του καταναλωτή και της αγοράς. 

- Κινητοποίηση των τραπεζών για τη σύγκλιση μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιχορηγήσεων.

Αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων

- Αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται μέσω των προγραμμάτων και των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – με τα πρόσθετα κονδύλια από το πρόγραμμα REPowerEU και των νέων εγγυοδοτικών εργαλείων, με κονδύλια 4,5 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

- Παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της ένταξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε δράσεις του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης: μείωση ελάχιστου ύψους επενδυτικού σχεδίου, λήψη πρόσθετης δανειοδότησης από το τραπεζικό σύστημα (απόδειξη ίδιας συμμετοχής).

- Παροχή επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περιοχές με αυξημένη ανεργία, χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σημαντική μείωση πληθυσμού, καθώς σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 

- Διεύρυνση της περιμέτρου των μικρών επιχειρήσεων που αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης, μέσω της πλατφόρμας αξιολόγησης της Αναπτυξιακής Τράπεζας και της παροχής εγγυήσεων προς τις τράπεζες, για τη χορήγηση δανείων. 

- Απλοποίηση και συντόμευση του περιεχομένου των προκηρύξεων, ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείρισή τους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

- Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων σε όλα τα στάδια, με δραστικό περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

- Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ώστε να αποκτήσει απλούστερη, πιο φιλική προς το χρήστη αρχιτεκτονική, καθώς και διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. Τaxisnet, «Εργάνη» και ΓΕΜΗ).

- Καμπάνια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μικρών επιχειρήσεων, για δράσεις και διαδικασίες χρηματοδότησης, σε όλους τους νομούς της χώρας.

Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

- Μέτρα ελέγχου και περιορισμού του ιδιωτικού χρέους, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Παράλληλη θέσπιση ισχυρών δικλείδων ασφαλείας, ώστε να μη δημιουργούνται άνισες συνθήκες σε βάρος των συνεπών δανειοληπτών.

- Ρύθμιση χρεών με διαγραφή μέρους βασικής οφειλής χρεών και 120 δόσεις  και ένταξη στο σχήμα σε όσους απώλεσαν τη ρύθμιση του 2019. Περαιτέρω βελτίωση του πτωχευτικού κώδικα, ώστε να παρέχει ένα ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, με προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής γης και της επαγγελματικής στέγης.   

- Βιώσιμες λύσεις για τους καλόπιστους οφειλέτες, προκειμένου να ρυθμίσουν προβληματικά δάνεια και να αποκαταστήσουν την πρόσβασή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και πρόσβαση στην αρωγή της Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

- Πρόσβαση σε μικροχρηματοδοτήσεις για ποσά έως 25.000, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος. Σταθερά βήματα μείωσης της φορολόγησης, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. 

- Αυστηροποίηση των ελέγχων για την πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. 

- Φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας: φοροαπαλλαγές με σκοπό τη δημιουργία αποθεματικού, κίνητρα για συνενώσεις, φορολογική απομείωση ζημιών, διεύρυνση εκπιπτόμενων δαπανών.  Ειδικά κίνητρα για επενδύσεις στη βιώσιμη παραγωγή και λειτουργία: ανακύκλωση, αγορά οχημάτων με χαμηλές εκπομπές κ.λπ. 

4Εφαρμογή της κυβερνητικής δέσμευσης για σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. 

4 Σταδιακή περαιτέρω μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων – ώστε να φθάσει στο 20% - καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών. 

- Θέσπιση αφορολόγητου 10.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενος με μπλοκ.

- Μείωση προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων στο 50% και προγραμματισμός για σταδιακή κατάργηση εντός 4ετίας.

- Μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, σε συνάρτηση με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

- Προσαρμογή του πλαισίου ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς σήμερα ακόμη και μια μέρα καθυστέρησης συνεπάγεται απώλεια δυνατότητας ρύθμισης και αύξηση δόσεων παγίων ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΕΦΚΑ. 

- Εφαρμογή της πρόβλεψης για απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα ως 25.000.

- Ειδικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας: ελάχιστη καταβολή ποσού για ασφαλιστικές εισφορές και μείωση του συντελεστή φορολόγησης για επιχειρήσεις σε περιοχές κάτω των 1.000 κατοίκων. 

- Εξορθολογισμός του ΕΝΦΙΑ - Κατάργηση  ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα ιδιοκτησίες μεταποιητικών επιχειρήσεων και 50% μείωση σε κάθε άλλο επιχειρηματικό ακίνητο 

Στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, αντιμετώπιση του κινδύνου ερήμωσης της υπαίθρου.

  Ειδική ποσόστωση συμμετοχής σε προγράμματα της ΔΥΠΑ,  για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιοχές με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκων 

• Ειδική ποσόστωση συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδότησης, για νέους επιχειρηματίες έως 32 ετών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκων. 

  Ειδική ποσόστωση στον προϋπολογισμό του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», με σκοπό τη στήριξη των ορεινών περιοχών. 

  Δημιουργία πανεπιστημιακών τμημάτων στην Περιφέρεια, σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, τα τεχνικά επαγγέλματα. 

• Κίνητρα για την εγκατάσταση νέων επαγγελματιών και επιχειρηματιών σε περιοχές με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκων. 

• Προώθηση του κοινωνικού επιχειρείν, ενθάρρυνση επιχειρήσεων με κοινωνικό προσανατολισμό, που συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Εδραίωση μηχανισμών και δομών στήριξης και καθοδήγησης, ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και να καταπολεμηθούν οι περιφερειακές ανισότητες.

Ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης, με οριζόντιες και κλαδικές στρατηγικές για την εξάλειψη εμποδίων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων. 

Αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα 

Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, των δασικών χαρτών, του καθορισμού χρήσεων γης. Πολεοδομικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργία νέου χωροταξικού σχεδιασμού, για ΑΠΕ, τουρισμό, βιομηχανία και υδατοκαλλιέργειες. 

Ενδυνάμωση των Επιμελητηρίων και αξιοποίηση του αναπτυξιακού τους ρόλου

* * * 

Κλείνοντας το υπόμνημά της η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων τονίζει: «Τα Επιμελητήρια της χώρας θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, με ισχυρή και σοβαρή εκπροσώπηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με αποτελεσματικές διεκδικήσεις από την Πολιτεία, με χρήσιμες υπηρεσίες και δράσεις που στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».