Με διαδικασίες… εξπρές οι μεταβιβάσεις ακινήτων!

on .

AKINHTO METABIBASH SYMBOLAIO

Tέλος αναμένεται να λάβουν η καθυστέρηση μηνών, τα ατελείωτα «πήγαινε - έλα» και οι ουρές ταλαιπωρίας στις κτηματολογικές υπηρεσίες και τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, τις οποίες σχηματίζουν σήμερα πολίτες προκειμένου να διεκπεραιώσουν μεταβιβάσεις ακινήτων. 

Οι διαδικασίες θα γίνουν ταχύτερες και εύκολες χάρη στον ηλεκτρονικό φάκελο ακινήτου που τίθεται σε πλήρη λειτουργία από την 1η Νοεμβρίου. Οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αντλούν από εκεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα σχετικά συμβόλαια, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν από τους Δήμους, την Εφορία ή άλλους φορείς του ελληνικού Δημοσίου να τα εκδώσουν.

Με διαλειτουργικότητα

Όλα τα έγγραφα θα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας, ενώ η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grεψπ). Χρήστες της πλατφόρμας είναι ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη και τα συμβαλλόμενα μέρη (όπως π.χ. αγοραστές και πωλητές). Το σύστημα ήδη λειτουργεί πιλοτικά, με τους συμβολαιογράφους να αναφέρουν στην ΑΑΔΕ μικρά προβλήματα τα οποία αναμένεται να επιλυθούν μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η ηλεκτρονική συλλογή των δικαιολογητικών μεταβίβασης θα γίνεται με συγκεκριμένα βήματα. Οι συμβολαιογράφοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της. Παράλληλα και οι συμβαλλόμενοι (αγοραστές και πωλητές) θα εισέρχονται σ’ αυτήν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Ο συμβολαιογράφος με την είσοδό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υποβάλλει αίτημα μεταβίβασης εισάγοντας τους ΑΦΜ του αγοραστή και του πωλητή. Στη συνέχεια, θα προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της πλατφόρμας να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.

Ο πωλητής θα εισέρχεται στην πλατφόρμα και στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε ο συμβολαιογράφος, ώστε να επιλέξει το ακίνητο που θα μεταβιβασθεί και παράλληλα να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. Παρέχοντας την εξουσιοδότηση αυτή, ο μεταβιβάζων συναινεί ρητά στη γνωστοποίηση από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας στον συμβολαιογράφο των απαραίτητων φορολογικών δεδομένων του, που συνδέονται με τη μεταβίβαση, όπως ενδεικτικά τους λόγους αδυναμίας έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας (π.χ. ύπαρξη οφειλών, δέσμευση ενημερότητας), κ.ά.

Ο αγοραστής αμέσως μετά θα εισέρχεται στην πλατφόρμα ώστε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης.

Άντληση δεδομένων

Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί δεδομένα από πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα κτιρίου», που παρέχεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), τις βάσεις δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και την εφαρμογή myProperty της Α.Α.Δ.Ε.