Περισσότερες πληροφορίες θέλουν οι καταναλωτές για τα Ηπειρωτικά προϊόντα

on .

TROFIMA

• Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε και η νέα (3η κατά σειρά) έρευνα αγοράς της Περιφέρειας Ηπείρου, με την συνεργασία του εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σχετικά με τις νέες τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών στην νέα μετά COVID-19 εποχή ως προς τα Ηπειρωτικά και τα λοιπά ελληνικά, παραδοσιακά τρόφιμα. Αυτή την φορά μελετήθηκε η επιθυμία των καταναλωτών ως προς τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητα (ορίζονται οι πληροφορίες «από το χωράφι στο ράφι» που ο καταναλωτής θα ήθελε να γνωρίζει για το εκάστοτε τρόφιμο πριν επιλέξει να το αγοράσει).
Η έρευνα συμπεριέλαβε 1.707 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, υλοποιήθηκε μέσω διαδικτύου τον Οκτώβριο 2021, και συμπεριελάμβανε συνολικά 20 διακριτές ερωτήσεις «πληροφοριών».
Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν να είναι πιο απαιτητικοί για πληροφόρηση ως προς τα Ηπειρωτικά παραδοσιακά τρόφιμα σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά. Αν και για τις πληροφορίες «στην συσκευασία» των Ηπειρωτικών τροφίμων δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ (μόνο 55%) σε σύγκριση με των υπόλοιπων ελληνικών (68%), και για τις πληροφορίες «διαδικασίας παραγωγής» σχετικά το ίδιο, 74% για τα Ηπειρωτικά, και 77% για τα λοιπά ελληνικά, στις υπόλοιπες κατηγορίες η επιθυμία τους για πληροφόρηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη ως προς τα Ηπειρωτικά τρόφιμα. Συγκεκριμένα θέλουν πληροφορίες για «τις προσωπικές εμπειρίες με τα Ηπειρωτικά τρόφιμα» σε ποσοστό 78% (σε σύγκριση με το 65% για τα λοιπά ελληνικά), για το ίδιο «το Ηπειρωτικό τρόφιμο» σε ποσοστό 87% (μόνον 64% για τα λοιπά ελληνικά), και το σημαντικότερο για «την ποιότητα του Ηπειρωτικού τροφίμου» σε ποσοστό 94%! (μόνο 69% για τα λοιπά ελληνικά).
Ο Περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης αναφερόμενος στα ευρήματα της νέας αυτής έρευνας τόνισε, μεταξύ άλλων: «Τα ευρήματα των ερευνών θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και από τους παραγωγούς μας στον σχεδιασμό, τυποποίηση, προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στην νέα εποχή που έρχεται. Με αφετηρία τα μέχρι τώρα ευρήματα των ερευνών σχεδιάζουμε με το πανεπιστήμιο την επόμενη έρευνα συνέχεια της προηγούμενης. Να σημειώσω τέλος ότι οι εν λόγω έρευνες είναι και μία «έμμεση» διαφήμιση των παραδοσιακών τροφίμων δεδομένου ότι έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία με πάνω από 1.500 καταναλωτές πανελλαδικά κάθε φορά που συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο».
Η έρευνα, με όλα τα αναλυτικά στοιχεία ερωτήσεων, απαντήσεων, συμπερασμάτων κ.α., δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sustainability, όπου μπορεί κανείς να βρει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας:
«Consumers’ perception on traceability of the Greek traditional foods in the post COVID-19 era» D. Skalkos, I.S. Kosma, E. Chasioti, T. Bintsis, H.C. Karantonis, Sustainability, 2021, 13, 12687, 1-17,
https://doi.org/10.3390/su132212687