Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Νέων Γεωργών»

on .

NEOS AGROTHS TABLET XORAFI

• Ανοίγει σήμερα, Παρασκευή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Νέοι Γεωργοί», προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ. Στην Περιφέρεια Ηπείρου θα διατεθούν 33.200.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου.
Στο πρόγραμμα προβλέπεται η αύξηση του ποσού ενίσχυσης στα 35.000 ευρώ – 40.000 ευρώ (με προσαύξηση έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης), καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι για ένταξη στο μέτρο.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12- 2021.
Αιτήματα από-οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης υποβάλλονται στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής του υπομέτρου (με κωδικούς χρήστη), μέχρι τις 13-12-2021.
•Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr