Επιστροφή αναδρομικών σε πολιτικούς συνταξιούχους

on .

EYRO DESMIDES

• Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ιωαννίνων καλεί τα μέλη του να υποβάλλουν αίτηση προς τον ΕΦΚΑ με την οποία να ζητούν επιστροφή των αναδρομικών που κρατήθηκαν για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Επίσης με την ίδια αίτηση θα ζητούν την άμεση διακοπή της εισφοράς που αντίκειται στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υποδείγματα της αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου POLSYN.gr και από το αναρτημένο κείμενο στα γραφεία του Συλλόγου Μπιζανίου 24. Η αίτηση προς τον ΕΦΚΑ υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά.