Άγναντα – Κτιστάδες να μεταφερθούν φορολογικά από Γιάννενα στην Άρτα

on .

DOY ARTAS

• Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, σχετικά με την Επιστολή -Διαμαρτυρία, κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων Αγνάντων – Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το ζήτημα της μεταφοράς της φορολογικής τους έδρας από τα Γιάννενα στην Άρτα κατέθεσε ο βουλευτής Άρτας του ΚΙΝ.ΑΛ Χρήστος Γκόκας. Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα που το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να ικανοποιήσει.
Όπως επισημαίνει ο κ. Γκόκας, παρά το γεγονός ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι και επαγγελματίες στην ΠΕ Άρτας, φορολογικά υπάγονται στη ΔΟΥ Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην διεκπεραίωση προσωπικών τους υποθέσεων όπως, μεταβιβάσεις ακινήτων και οχημάτων, προσβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, Δικαστήρια κλπ., ενώ λόγω της πανδημίας και εξαιτίας της απαγόρευσης της μετακίνησης ανάμεσα σε Νομούς αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα. Ο κ. Γκόκας τονίζει ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για αλλαγή χωρικής αρμοδιότητας από το ΔΣ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και ζητά από τον Υπουργό να εξεταστεί άμεσα το ζήτημα και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.