Ισότιμο ρόλο διεκδικούν οι Δήμοι στο νέο ΕΣΠΑ!

on .

DHMARXEIO TAMPELA

• Έναν ρόλο ισότιμο με αυτόν της Πολιτείας όσον αφορά στη συνδιαμόρφωση και εκτέλεση τόσο του νέου ΕΣΠΑ όσο και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων καίριας σημασίας για τους ίδιους και το μέλλον τους, διεκδικούν οι Δήμοι της χώρας από την Κυβέρνηση.
Μάλιστα, η ΚΕΔΕ έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις ως προς αυτό τις οποίες παρουσιάζει αναλυτικά ο Πρόεδρος της Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη.

Πρέπει ν’ αλλάξει...
Η διαμορφωμένη κατάσταση όσον αφορά στη διαχείριση του ΕΣΠΑ πρέπει να αλλάξει σύμφωνα με την ΚΕΔΕ. Όπως επισημαίνει, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο παρέχει σημαντικές αναπτυξιακές αρμοδιότητες στους Δήμους, σε όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής. Επομένως δεν χρειάζεται η «νομική» μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά η διεύρυνση του ρόλου των Δήμων και των συλλογικών οργάνων τους (ΚΕΔΕ και ΠΕΔ) στο σχεδιασμό και της εφαρμογή των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
Σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Δήμων, η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να αφορά όλες τις λειτουργίες της Διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ (προετοιμασία, σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση), ενώ ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί η ουσιαστική συνεργασία και η συνέργεια Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων όσον αφορά στο σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υποστήριξη της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Επιστολή Παπαστεργίου
Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημ. Παπαστεργίου επαναλαμβάνει τη θέση της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού ότι «οι Δήμοι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας» και υπογραμμίζει τη συμβολή τους όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης που έπληξε τη χώρα μας. Επίσης επικαλείται τις προτάσεις που κατέθεσαν για τον Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από τη συμμετοχή τους, για πρώτη φορά, στην επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Ο κ. Παπαστεργίου επαναλαμβάνει ότι δεν απαιτείται ν΄ αλλάξει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ήδη παρέχει σημαντικές αναπτυξιακές αρμοδιότητες στους Δήμους, σε όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής. Επομένως, τονίζει, δεν χρειάζεται η «νομική» μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά η διεύρυνση του ρόλου των Δήμων και των συλλογικών οργάνων τους στο σχεδιασμό και της εφαρμογή των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Οι προτάσεις
Μεταξύ άλλων, προτείνει για κάθε Τομεακό Πρόγραμμα (ΤΠ), συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Ομάδα Σχεδιασμού, καθώς και στις τυχόν ειδικές ομάδες ανά δημόσια πολιτική και για κάθε Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), συμμετοχή των ΠΕΔ στην αντίστοιχη Ομάδα Σχεδιασμού, καθώς και στις Ομάδες Σχεδιασμού των Στόχων Πολιτικής. Στη νέα Προγραμματική Περίοδο, περίοπτη θέση καταλαμβάνουν οι δράσεις των «έξυπνων πόλεων» που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά Δήμους. Η ΚΕΔΕ προτείνει οι πόροι για τη σύγχρονη διακυβέρνηση των πόλεων, να τεθούν υπό ενιαίο συντονισμό, παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των επιπτώσεων από Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ίδια.
Παράλληλα, ζητάει θεσμοθέτηση, σε περιφερειακό επίπεδο, κοινού οργάνου της Περιφέρειας και της ΠΕΔ, στο οποίο θα συμμετέχουν Αναπτυξιακοί Φορείς της Τ.Α. που υλοποιούν προγράμματα Leader. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ προτείνει ακόμα την εκχώρηση της κεντρικής διαχείρισης των Προγραμμάτων ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και ΤΑΠΤοΚ σε Ενδιάμεσο Φορέα άμεσα συνεργαζόμενο με την ΚΕΔΕ και χαρακτηρίζει αναγκαία την άμεση συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του Προγράμματος για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Αλλαγές στις Κοινότητες
Σε άλλα νέα της Αυτοδιοίκησης, σημαντικές αλλαγές και στην εκλογή οργάνων στις Κοινότητες φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο θεσπίζεται το νέο εκλογικό σύστημα για τους ΟΤΑ.
Η διαφοροποίηση θα έγκειται στο αν μία Κοινότητα έχει περισσότερους ή λιγότερους από 500 κατοίκους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται κατάργηση της τρίτης ξεχωριστής κάλπης που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές του 2019 για την εκλογή Κοινοτικών Συμβουλίων και μετονομασία των Κοινοτήτων σε Δημοτικές Κοινότητες, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αναφορά στην κατάσταση πριν το 1997 με τους 6.500 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων, ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει τα 3/5 του Συμβουλίου της Κοινότητας ώστε να είναι ευθυγραμμισμένη με την πλειοψηφία στο Δήμο. Κάθε Συνδυασμός υποχρεούται να έχει υποψήφιους σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων.
Όσον αφορά στις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους, εκλέγεται ένας Εκπρόσωπος της Κοινότητας από ενιαία λίστα υποψηφίων (εκτός Συνδυασμών). Η λίστα αυτή θα βρίσκεται στο κάτω μέρος όλων των ψηφοδελτίων των Συνδυασμών που συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές.
Να σημειωθεί εδώ ότι η επόμενη θητεία των Δημοτικών Αρχών θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ολοκληρωθεί 31η Δεκεμβρίου 2029. Οι δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν 13 και 20 Οκτωβρίου 2023.