Επιπλέον ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για τους πολίτες της Ηγουμενίτσας

on .

hgoumenitsa

• Εμπλουτίζεται με νέα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών (https://eservices.igoumenitsa.gr/) για τους πολίτες. Ειδικότερα οι πολίτες της Ηγουμενίτσας θα μπορούν εφεξής, χωρίς να επισκέπτονται κάποια υπηρεσία του Δήμου, να αιτούνται και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
•Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
•Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
•Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
•Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
•Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Ηγουμενίτσας υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μέχρι σήμερα μπορούσαν να λαμβάνουν, μέσω του συστήματος:
•Πιστοποιητικό Γέννησης
•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ημεδαπών και αλλοδαπών)
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανταποκρινόμενος στις επιταγές του ψηφιακού μετασχηματισμού της αυτοδιοίκησης, καθώς και στις άμεσες ανάγκες κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω πανδημίας, ξεκίνησε μια νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, όπου οι πολίτες θα δύνανται να υποβάλουν τα αιτήματά τους στον Δήμο, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία.
Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET.

Web Baner Antigoni