Επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό μένουν εκτός της «μη επιστρεπτέας επιχορήγησης»

on .

 xrhmata

Μεγάλη συζήτηση γίνεται τελευταία για τις «μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις» από τις Περιφέρειες προς επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.
Το μέτρο που προωθείται αναμένεται να δώσει μεγάλη ανάσα στους μικρομεσαίους, ωστόσο η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) κάνει λόγο για μια σημαντική παράλειψη που μπορεί να αναιρέσει την αποτελεσματικότητά του, καθώς θα αποκλειστούν οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό.
Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος Γ. Καρανίκας, μεταφέροντας την απογοήτευση πολλών επιχειρήσεων, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Όλοι συμφωνούμε ότι το κριτήριο της απασχόλησης είναι σημαντικό. Γιατί τότε να στερήσουμε από ρευστότητα μία βιώσιμη ατομική επιχείρηση ή μία εταιρία, που λόγω της κρίσης σήμερα δεν έχουν εργαζομένους, αλλά με έγκαιρη στήριξη μπορούν αύριο να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας; Ή μήπως θα είναι «λιγότερο» άνεργοι οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων, αν δεν ενισχυθούν και αναγκαστούν αύριο να βάλουν λουκέτο;»
Επιστολή  σε Περιφερειάρχες
Η ΕΣΕΕ έστειλε επιστολή στους Περιφερειάρχες όλης της χώρας, την οποία κοινοποίησε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδ. Γεωργιάδη και στον Υφυπουργό Ι. Τσακίρη, ζητώντας την τροποποίηση των κριτηρίων της μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης, που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις.
Όπως αναφέρει στην επιστολή της «στα κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται και εντέλει θα καθορίσουν την συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ενίσχυση ή τον αποκλεισμό τους, έχει ενταχθεί με σημαντικό συντελεστή βαρύτητας το στοιχείο της ύπαρξης εργαζομένων ή όχι («Ετήσιες Μονάδες Εργασίας» - ΕΜΕ έτους 2019). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι, οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό, είτε είναι ατομικές, είτε έχουν εταιρική μορφή έχουν εξ’ ορισμού σοβαρό μειονέκτημα σε σχέση με τις αντίστοιχες που απασχολούν προσωπικό».
Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ οι επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους ανέρχονται με μετριοπαθείς υπολογισμούς πανελλαδικά σε 170.000 (130.000 ατομικές και περίπου 40.000 εταιρικής μορφής).
Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν υπάρξει κατά το παρελθόν εργοδότες και έχασαν την ιδιότητα αυτή, είτε λόγω της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίση, είτε λόγω της παρούσας υγειονομικής.
Με θέσπιση ποσόστωσης
Γι’ αυτό και ο εμπορικός κόσμος ζητά την άρση αυτού του σημαντικού εμποδίου, ώστε τελικά να
πραγματοποιηθεί ο αρχικός στόχος της δράσης, που είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα όσο το δυνατόν περισσότερων δοκιμαζόμενων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν απασχολούν προσωπικό.
Ειδικότερα, προτείνει την θέσπιση ποσόστωσης (ενδεικτικά: 25%) επί των διαθέσιμων πόρων, η οποία θα διατεθεί αποκλειστικά σε επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, για τις οποίες τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων προς τον κύκλο εργασιών έτους 2019 και κυρίως η τεκμηριωμένη επίπτωση της τρέχουσας πανδημίας στον τζίρο τους.

Web Baner Antigoni