Σε φυσιολογικά επίπεδα οι τιμές σε βασικές κατηγορίες τροφίμων μέσα στην καραντίνα

on .

smarket

• Φυσιολογικά κινήθηκαν οι τιμές σε βασικές κατηγορίες τροφίμων κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
«Δεν παρατηρείται σημαντική αύξηση των διάμεσων τιμών λευκού γάλακτος και αλεύρων-σιμιγδαλίου στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατά την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας Covid-2019 (Ιαν-Μαϊ 2020) στη χώρα μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει πλέον στη διάθεσή της εργαλεία με βάση τα οποία μπορεί να παρακολουθεί την πορεία και εξέλιξη των τιμών των επιμέρους κατηγοριών ενδιαφέροντός της, ακόμα πιο συστηματικά.
Με βάση αυτά τα εργαλεία, και ειδικά για την κατηγορία του λευκού γάλακτος, όπως προκύπτει και από την επεξεργασία των στοιχείων, παρατηρείται ότι η διάμεση τιμή για όλες τις εταιρίες σούπερ μάρκετ υπήρξε σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια της περιόδου έξαρσης της πανδημίας Covid-19 στη χώρα μας μέχρι και την 26.4.2020, οπότε και αποτυπώνεται μείωση αυτής.
Περαιτέρω, παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά των τιμών λευκού γάλακτος ως προς τις χαμηλές τιμές τους (ήτοι μικρότερες από τη διάμεση τιμή).
Αναφορικά με την κατηγορία των αλεύρων - σιμιγδαλιού παρατηρείται διαχρονικά και για όλο το διάστημα της έξαρσης της πανδημίας Covid-19 στη χώρα μας, μέχρι και την 03.05.2020, σταθερότητα ως προς τη διάμεση τιμή των αλεύρων - σιμιγδαλιού, παρά την αυξημένη ζήτησή τους τη συγκεκριμένη περίοδο.
Ομοίως, τόσο η διασπορά των τιμών, όσο και οι ανώτατες και κατώτατες τιμές δε μεταβάλλονται σημαντικά κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, μετά την αναστολή των περιορισμών λόγω της πανδημίας, παρατηρείται μείωση των ανώτατων τιμών των αλεύρων και ελαφρά μείωση της διάμεσης τιμής τους.

Web Baner Antigoni