ΥΠΕΣ: 92 εκ. ευρώ σε 84 Δήμους για ληξιπρόθεσμες οφειλές

on .

xreh

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, επιχορηγούνται σε πρώτη φάση 84 Δήμοι με το συνολικό ποσό των 92 εκατ. ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μεταξύ των 84 Δήμων περιλαμβάνονται και πέντε της Ηπείρου, οι οποίοι επιχορηγούνται ως εξής: Δήμος Μετσόβου: 230.000 ευρώ, Δήμος Δωδώνης: 200.000 ευρώ, Δήμος Β. Τζουμέρκων: 120.000 ευρώ, Δήμος Ζηρού: 390.000 ευρώ και Δήμος Φιλιατών 230.000 ευρώ.
Από το ποσό της επιχορήγησης ποσοστό 60% θα παρακρατηθεί από τους Δήμους από 48 έως 72 μηνιαίες δόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, αρχής γενομένης από 1/1/2022.

Νέες δικλείδες ασφαλείας
Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί το προσεχές χρονικό διάστημα εισάγονται νέες δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή ληξιπρόθεσμων οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μέλλον. Ειδικότερα:
- Το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα υποβάλλουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.
-Με εξαίρεση τα εντάλματα τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο Ο.Τ.Α. θα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τότε το ποσό θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του ΤΠΔ.
-Κάθε τρίμηνο να ανακοινώνεται δημόσια το ποσό των ληξιπρόθεσμων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού από το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και των τυχών παρακρατηθέντων ποσών από τους Κ.Α.Π. για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Οι αποφάσεις για τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων επισφραγίστηκαν σε συνάντηση που είχαν χθες ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Θ. Λιβάνιος, ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θ. Σκυλακάκης και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημ. Κάρναβος, ενώ μέσω skype συμμετείχε στη σύσκεψη ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημ. Παπαστεργίου.