Ένα Ταμείο θα… ξεκλειδώνει επενδύσεις μικρομεσαίων!

on .

ESPA

• Ένα νέο «εργαλείο» το οποίο θα διευκολύνει τις επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα με την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες προκειμένου να ξεκινήσουν ένα εγκεκριμένο έργο με επιδότηση ΕΣΠΑ, σχεδιάζει το

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Αυτό έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία δυσκολεύεται σήμερα να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Νέο ταμείο…
Είναι γεγονός ότι πολλές φορές δικαιούχοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ αδυνατούν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, προκειμένου να εισπράξουν την προκαταβολή της επιδότησης, με αποτέλεσμα να μην υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια.
Σύμφωνα με τον Ι. Τσακίρη, το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα θα δημιουργήσουν ένα Ταμείο, με στόχο τη διευκόλυνση της έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ώστε να ξεπεραστεί αυτό το καθοριστικό εμπόδιο στη χορήγησή τους, «να επέλθει τόνωση της επιχειρηματικότητας, αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση των νέων επιχειρηματικών σχεδίων».
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «επειδή πολλά από τα επιδοτούμενα σχέδια αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας θα είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις επί του συγκεκριμένου προϊόντος για την εφαρμογή του και στο τρέχον ΕΣΠΑ έχουν ήδη εκκινήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι μικροπιστώσεις…
Απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Εύης Παπαδοσηφάκη για τις μικροπιστώσεις, ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, ο Ι. Τσακίρης ανέφερε ότι θα βοηθήσουν ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις και κυρίως εκείνες που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους και δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, κάνοντας λόγο για ευέλικτο σχέδιο.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων των ανέργων- αποκτούν πρόσβαση στην αναγκαία χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για την κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών, χωρίς πρόβλεψη και απαίτηση εμπράγματης εξασφάλισης. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μία καινοτομία που έρχεται αφενός να καλύψει αυτό το κρίσιμο χρηματοδοτικό κενό δίνοντας μια ουσιαστική ώθηση ιδίως στους νέους επιχειρηματίες να υλοποιήσουν και να εξελίξουν τις ιδέες τους και αφετέρου να δημιουργήσει στη χώρα ένα θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιδρυμάτων μικροπιστώσεων που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.
Επίσης σε ό,τι αφορά στη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί μέσα και από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα εκ των νέων αυτών εργαλείων θα είναι ένα χρηματοδοτικό προϊόν «μαλακής χρηματοδότησης», δηλαδή ένα πρόγραμμα επιστρεπτέας ενίσχυσης, από το οποίο εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περισσότερες από 1.200 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το ΕΣΠΑ
Σχετικά με το ΕΣΠΑ ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι αντικειμενικά αυξημένες δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας δεν αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα για την εξέλιξή του. Η απορρόφησή του σήμερα ξεπερνάει το 33%, το οποίο, όπως είπε, μεταφράζεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ επιπλέον στην πραγματική οικονομία «και είναι αυξημένο, από τη μέρα που το παραλάβαμε, κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους αριθμούς το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και οι επιπλέον στοχευμένες δράσεις μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.