Βαρύ το πλήγμα για τους Έλληνες αποσταγματοποιούς λόγω κορωνοϊού

on .

kazania

Έρευνα για τις «Επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού στην ελληνική ποτοποιία /αποσταγματοποιία» διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) ανάμεσα σε παραγωγούς/ αποσταγματοποιούς, από όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν αποτελούν Μέλη του Συνδέσμου.
Η έρευνα έλαβε τον Απρίλιο 2020 και σ΄ αυτήν συμμετείχαν 68 μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική Περιφέρεια.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας, αναδεικνύεται το πλήγμα που έχει υποστεί ο κλάδος των Ελλήνων αποσταγματοποιών. Αυτό συμβαίνει καθώς ο τελευταίος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εστίαση, τους χώρους ψυχαγωγίας, με δραστηριότητες δηλαδή, που βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας. Πιο αναλυτικά, στην εγχώρια αγορά, η επιτόπια κατανάλωση, που αποτελεί το 70% της κατανάλωσης των προϊόντων του κλάδου, είχε πρακτικά μηδενιστεί, καθώς το κανάλι του HoReCa (εστιατόρια, bar, ξενοδοχεία κλπ), από το οποίο στηρίζονται κυρίως, οι αποσταγματοποιοί, τέθηκε από την πρώτη στιγμή εκτός λειτουργίας, λόγω των μέτρων. Παράλληλα φαίνεται να έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και οι εξαγωγές, (οι οποίες μέχρι & το 2019 ακολουθούσαν ανοδική πορεία) καθώς, λόγω της πανδημίας, τα καταστήματα εστίασης και του εξωτερικού, όπως και κάθε είδους bar, club, café, υποχρεώθηκαν να κλείσουν.
Από την έρευνα προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι το 54% των επιχειρήσεων προχώρησαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας ενώ, 27% σε αναστολή λειτουργίας. Το 71% παρουσιάζει σημαντική πτώση τζίρου το 2ο 15νθήμερο Μαρτίου λόγω των αναγκαστικών μέτρων που πάρθηκαν ενώ, το 90% πιστεύει ότι το ίδιο θα συμβεί και τον Απρίλιο αλλά και το 64% στο σύνολο του έτους. Το 57% των επιχειρήσεων αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες στην προμήθεια υλικών συσκευασίας. Το 49% επισημαίνει ότι παρουσιάζεται πτώση στις παραγγελίες από το εξωτερικό. Το 63% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα οδηγηθούν σε μείωση των μονίμων θέσεων εργασίας εξ αιτίας της κατάστασης.
Σημειώνεται ότι ο ΣΕΑΟΠ, κατέθεσε μια σειρά προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία, οι οποίες κινούνται σε πέντε άξονες: αναστολή ρύθμιση πληρωμών, στήριξη ανταγωνιστικότητας, χρηματοδότηση, διασφάλιση ομαλής παραγωγικής διαδικασίας και εξωστρέφεια.