Δεν μπορεί να γίνει καθολική απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων

on .

euro

• Τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει για τη στήριξη των επιχειρήσεων σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους προς τους Δήμους απαριθμεί ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος σε απάντηση που έδωσε στον βουλευτή Ιωαννίνων Σταύρο Καλογιάννη, ο οποίος μετέφερε στη Βουλή προτάσεις του Δήμου Πωγωνίου για λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων. Ειδικά για τα μισθώματα ο Υφυπουργός Εσωτερικών τονίζει καταληκτικά: «Οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση επί των καταβλητέων μισθωμάτων πρέπει να θεσμοθετείται οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, με μοναδικό κριτήριο τη λειτουργία ή μη της επιχείρησης και ανεξαρτήτως του προσώπου του εκμισθωτή. Επισημαίνεται δε ότι τυχόν καθολική απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων θα επιφέρει σημαντική απώλεια εσόδων για την τοπική αυτοδιοίκηση».