Θετικά τα μέτρα για πολίτες, εργαζόμενους, επιχειρήσεις

on .

EYRO KOMPIOYTER APODEIKSEIS

• Την ικανοποίησή του για τα άμεσα και έγκαιρα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση, τόσο για την προστασία των πολιτών από την πανδημία του κορωνοϊού, όσο και για τα οικονομικά μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εκφράζει το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε επιστολή του προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ανάπτυξης & Επενδύσεων Εργασίας. Παράλληλα το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, καταθέτει σειρά προτάσεων για απλοποίηση διαδικασιών, βελτίωση του έργου των φοροτεχνικών και στη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού.
«Από την έναρξη της πανδημίας, ο κλάδος των φοροτεχνικών – λογιστών, που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και εργαζομένων, συνεχίζει να εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία αυτών και των οικογενειών τους», υπογραμμίζει το Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Ε.Ε. προτείνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
- Την Κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο όλων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου των διευκρινίσεων και των ερωτημάτων που τίθενται.
-Την Νομοθέτηση του δικαιώματος ασθενείας για τους λογιστές. Σήμερα, ο επαγγελματίας φοροτεχνικός – λογιστής, ακόμη και στην περίπτωση εξαιρετικά έκτακτων περιστάσεων έχει λήξη προθεσμιών.
- Την παροχή ψηφιακής υπογραφής προς τους λογιστές.
-Τον επανασχεδιασμό και οργάνωση της διεκπεραίωσης όλων των εργασιών που γινόταν ή δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα μέσω των διαφόρων πλατφορμών από τις δημόσιες υπηρεσίες ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, έτσι ώστε και οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι από τα λογιστικά γραφεία.
- Την Αυτόματη άντληση στοιχείων μεταξύ Υπουργείων και Δημόσιων Υπηρεσιών, που ήδη υπάρχουν, αντί να δημιουργούνται συνεχώς νέες πλατφόρμες καταχώρησης των ίδιων στοιχείων.
- Πριν την εφαρμογή των νόμων, διαβούλευση με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
-Να αποτραπεί κάθε συνωστισμός στα λογιστικά γραφεία, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε αιτία εξάπλωσης της θανατηφόρας νόσου. Γι’ αυτό πρώτο μέλημα της Πολιτείας θα πρέπει να είναι η ανακοίνωση μιας γενναίας παράτασης των φορολογικών δηλώσεων, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
- Για τα εισοδήματα του 2019: Εφαρμογή της νέας κλίμακας Φ.Ε. των μισθωτών, άμεση κατάργηση του τέλος επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων, καθώς και απαλλαγή ή μείωση του ΕΝΦΙΑ, όσων εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους από Δημόσια Αρχή ή πλήττονται, καθώς και των εργαζομένων σε αυτές.
- Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
- Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την αγορά αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Την δυνατότητα ηλεκτρονικής έναρξης και διαγραφής - διακοπής επιχειρήσεων μέσω taxis.
- Την Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής (π.χ. μέσω email) όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται από κάθε Δημόσια Υπηρεσία.
«Όλες οι ανωτέρω προτάσεις μας, εκτιμούμε πως θα βοηθήσουν τους λογιστές – φοροτεχνικούς να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει, τις επιχειρήσεις, αλλά και την οικονομία γενικότερα», καταλήγει το Π.Τ.Η., στην επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος Δημ. Λάμπρου.