Θα απαλλάσσονται από ΦΠΑ όποιοι κάνουν δωρεές για κοινωνικούς σκοπούς

on .

FPA

Στην ανάγκη διακομματικής στήριξης της τροπολογίας, η οποία κατατέθηκε σε Νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών και διευρύνει τις περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών από τον ΦΠΑ στάθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που δίνει κίνητρα σε φορείς και ιδρύματα που επιδεικνύουν έντονη κοινωνική ευαισθησία. Κι αυτό γιατί διευκολύνει πραγματοποίηση σημαντικών δωρεών στο δημόσιο, κινητών και ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς, όπως νοσοκομεία, σχολεία και κτίρια για επιμορφωτικούς σκοπούς.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετικό κείμενο «πρόκειται για απαλλαγή που εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, απαλλάσσοντας τα πρόσωπα που ενεργούν ως δωρητές από τον ΦΠΑ των δαπανών που πραγματοποιούν σε σχέση με τη δωρεά τους. Παράλληλα, για λόγους διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της απαλλαγής, ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες προς τον δωρητή υποχρεούται να εκδίδει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ, διατηρώντας το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του, και να αναγράφει επί του οικείου τιμολογίου την απαλλακτική διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και την ημερομηνία έγκρισής της. Επισημαίνεται ότι επιδιώκεται μ’ αυτόν  τον τρόπο η πραγματοποίηση σημαντικών δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (κινητά και ακίνητα για κοινωφελείς σκοπούς όπως νοσοκομεία, σχολικές μονάδες, κτίρια για πολιτιστικούς και μορφωτικούς σκοπούς κ.α..) με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική κοινωνία και οικονομία», αναφέρεται στο σχετικό κείμενο.