Πολύ καλή χρονιά το 2018 για την Τράπεζα Ηπείρου!

on .

SYNETAIRISTIKH TRAPEZA HPEIROY

• Έτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται μετά την έξοδο από το Μνημόνιο, αλλά και τις αλλαγές στο τραπεζικό περιβάλλον, είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, με αφορμή την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της που πραγματοποιήθηκε προχθές βράδυ στο ξενοδοχείο «Du Lac».
Φέτος η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, συμπληρώνει 40 συνολικά χρόνια λειτουργίας, τα 4 χρόνια εκ των οποίων αφορούν την παρουσία στη Διοίκηση και του στρατηγικού επενδυτή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.
Τον απολογισμό πεπραγμένων έκανε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κων. Ζωνίδης, την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Κ. Τρομπούκης και της προοπτικής της Τράπεζας ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος Ι. Βουγιούκας.
Η πολύ καλή πορεία του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος προκύπτει και από τα βασικά συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οποία, στο κλείσιμο του 2018 η Τράπεζα Ηπείρου παρουσίασε:
- Ισχυρή συνεταιριστική και κεφαλαιακή βάση και αυξημένη ρευστότητα με τη συμμετοχή και την καθοριστική στήριξη του Στρατηγικού μας Επενδυτή, του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.
- Αύξηση του αριθμού των Συνεταίρων σε περισσότερους από 17.000.
- Αύξηση του Ενεργητικού τη Τράπεζας στα 251,12 εκατ. ευρώ.
- Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων στα 18,71 εκατ. ευρώ.
- Αύξηση των Καταθέσεων σε 221 εκ. ευρώ και των Χορηγήσεων σε 241 εκ. ευρώ.
- Μείωση των δανείων σε καθυστέρηση.
- Αύξηση του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.
- Αύξηση των διαθέσιμων σε 52 εκ. ευρώ.
- Εμφάνιση σημαντικής οργανικής κερδοφορίας 3,4 εκ. ευρώ προ προβλέψεων.
- Και όλα αυτά με αυστηρή προσήλωση στο Νομικό, Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ Χ. Παπαδογιάννης τόνισε ότι «ο στρατηγικός επενδυτής απέδειξε έμπρακτα αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Τράπεζας με την καταβολή επιπλέον 6,5 εκ. ευρώ ότι στηρίζει το όραμα για μια ισχυρή, ευέλικτη, με πανελλαδική εμβέλεια Συνεταιριστική Τράπεζα και κάλεσε όλους τους Ηπειρώτες να συμμετάσχουν στη νέα προσπάθεια αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας, στηρίζοντας τη “δική τους τράπεζα”. Μια Τράπεζα που θα αποτελεί πρότυπο Συνεταιριστικής Τράπεζας και μοχλό ανάπτυξης όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για τη χώρα μας».