ΑΑΔΕ: Διεθνής πιστοποίηση για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

on .

AADE

• Διεθνή πιστοποίηση ποιότητας, για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έλαβε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Κ.Ε.Φ. της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, με την καθημερινή λειτουργία του αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, με την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρησή τους, αλλά και με την παροχή της αναγκαίας καθοδήγησης και υποστήριξης για την επίλυση των προβλημάτων τους.