Συμφωνία για τη δημιουργία Διεπαγγελματικής για τη Φέτα

on .

FETA1

• Σε συμφωνία κατέληξαν οι φορείς για τη σύσταση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης οι δυο πλευρές, μεταποιητές και κτηνοτρόφοι συμφώνησαν στο νέο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο οι μεταποιητές θα εκπροσωπούνται από δεκαεπτά αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση, ενώ και με δεκαέξι οι κτηνοτρόφοι.
Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) θα κατέχει 11 έδρες, η Οικολογική Διαχείριση Προϊόντων, Παραπροϊόντων-υποπροϊόντων Φέτας ΠΟΠ (Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ) 4 έδρες και οι τυροκόμοι 2 έδρες, ενώ από την πλευρά των κτηνοτρόφων, από έξι έδρες θα έχουν η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), ενώ με τέσσερις έδρες θα εκπροσωπείται η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.
Παράλληλα συμφωνήθηκε ο πρώτος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής να προέρχεται από τους μεταποιητές και θα έχει τετραετή θητεία, ενώ θα ορισθεί και αντιπρόεδρος από την πλευρά των κτηνοτρόφων, ενώ συμφωνήθηκε πως για τη λήψη των αποφάσεων η ομοφωνία θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 2/3.