Στα SEP Παπαδόπουλου τα ακίνητα της «SPIDER» στα Καρδαμίτσια

on .

SPIDER ERGOSTASIO

• Στην ιδιοκτησία των SEP Market Παπαδόπουλου περιέρχεται – εφόσον δεν υπάρξουν άλλου είδους εμπλοκές- τα ακίνητα του πρώην εργοστασίου της SPIDER στα Καρδαμίτσια.
Ήταν και η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε στον χθεσινό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, με 300 ευρώ επιπλέον εκείνης που είχε οριστεί από το Δικαστήριο, ήτοι 1.030.000 ευρώ.
Το Περιφερειακό Ταμείο, δεν κατέθεσε τελικά προσφορά, καθώς κατά της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε κατατεθεί ένσταση από πολίτη των Ιωαννίνων που – σύμφωνα με πληροφορίες- ζητούσε να εξεταστεί και δικό του ακίνητο. Ανεξάρτητα της τύχης που θα έχει η προσφυγή, το γεγονός ότι χρειαζόταν χρόνος για την εξέτασή της από την αρμόδια επιτροπή, κατέστησε αδύνατη την έκδοση εγγυητικής επιστολής και τη συμμετοχή της Περιφέρειας στον πλειστηριασμό, που σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η προσφορά της δεν θα έμπαινε στη διαδικασία αντιπροσφοράς κλπ. Ωστόσο το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, ήταν ίσως η αιτία που συνέβαλε στην κατάθεση προσφοράς από τον Γιαννιώτη επιχειρηματία και έτσι εργαζόμενοι και ΙΚΑ περιμένουν να εισπράξουν ένα ποσό έναντι των οφειλών της επιχείρησης.
Αντίθετα με το οικόπεδο και το κτιριακό συγκρότημα των Καρδαμιτσίων δεν υπήρξε καμία πρόταση για το σημερινό εργοστάσιο της Spider στη Βιομηχανική Περιοχή...