Κατ’ αρχήν συμφωνία για την αναγνώριση πτυχίων ελληνικών ΑΕΙ από την Αλβανία

on .

SYRIGOS PTYXIA ALBANIA 3 8 22

• Tην αναγνώριση από την Αλβανία των ελληνικών πτυχίων τετραετούς φοίτησης καθώς και τον τρόπο συνεργασίας των Αλβανικών αρχών με τον ΔΟΑΤΑΠ συμφώνησαν ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος και η Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού της γειτονικής χώρας Evis Kushi κατά την πρόσφατη συνάντησή τους.

Η αναγνώριση των πτυχίων τετραετούς φοίτησης από την Αλβανία είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων οι οποίοι θέλουν να εργαστούν σ’ αυτήν. Στην Αλβανία τα προπτυχιακά προγράμματα είναι τριετή εν αντιθέσει προς την Ελλάδα όπου οι σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερα έτη. Το τριετές πτυχίο, όμως, στην Αλβανία δεν επιτρέπει την άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Η κατ’ αρχήν συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες δίνει τέλος λοιπόν σε ένα πρόβλημα ετών.  Σημειώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για σπουδές, κυρίως από Αλβανούς, που θέλουν να κάνουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στην Ελλάδα αλλά και από Έλληνες που κάνουν μεταπτυχιακό στην Αλβανία. Ωστόσο, το εμπόδιο που αφορά στην αναγνώριση των τετραετών πτυχίων των ελληνικών ΑΕΙ από την Αλβανία περιόριζε μέχρι τώρα την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων της γείτονος και δημιουργούσε ακαδημαϊκές εκκρεμότητες στους κατόχους πτυχίου από την Ελλάδα που επιστρέφουν στην Αλβανία.