Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

on .

KALOGIANNHS 16 5 2022

Στο Συνέδριο με τίτλο «Το Δίκαιο του Χώρου», που διοργάνωσαν στην Αθήνα η Νομική Βιβλιοθήκη και ο Όμιλος Economia, μετείχε ο Σταύρος Καλογιάννης.

Αρχικά, στην εισήγησή του, έκανε σύντομη αναδρομή σε προηγούμενους πολεοδομικούς νόμους οι οποίοι έμειναν ανεφάρμοστοι επί μία εικοσαετία, ενώ τα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα διογκώνονται. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης, τώρα  χρηματοδοτεί τα ΤΠΣ, θέτει όμως αυστηρά ορόσημα, όπως η προκήρυξη όλων των μελετών μέχρι τέλους του 2022 και η ολοκλήρωσή τους εντός 3 ετών!

«Τα ΤΠΣ έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα», τόνισε ο Σταύρος Καλογιάννης:

- Μπορούν να τροποποιήσουν τα όρια Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), όπως της ΖΟΕ Ιωαννίνων, η οποία είναι ξεπερασμένη και θέτει περιορισμούς σε δόμηση και χρήσεις γης. 

- Θα εκσυγχρονιστούν οι χρήσεις γης.

- Θα καθοριστούν ΖΥΣ, που αποτελούν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της μεταφοράς ΣΔ.

Ο κ. Καλογιάννης επεσήμανε όμως και αδυναμίες των ΤΠΣ, αναφέροντας συγκεκριμένα:

• Για την πολεοδόμηση μιας περιοχής απαιτείται, μετά την έγκριση ΤΠΣ, σύνταξη Ρυμοτομικού Σχεδίου και Πράξη Εφαρμογής, στα οποία εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις των ΤΠΣ περί χρήσεων γης - όρων δόμησης, καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι, τα δίκτυα υποδομής, κάτι που απαιτεί επιπλέον ικανό χρονικό διάστημα

• Εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο Υπουργείο, Δήμοι, μελετητές, ΤΕΕ μπορούν να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό έως το 2025. 

 «Τα εχέγγυα υπάρχουν. Με επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης των Σχεδίων, συντονισμό της εκπόνησης μελετών και έγκαιρη προετοιμασία έγκρισής τους, το εγχείρημα του ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού θα πετύχει,  με προώθηση σύγχρονων Σχεδίων που θα ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προκλήσεις και ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες», τόνισε ο Στ. Καλογιάννης.