Ποια προνοιακά επιδόματα απαλλάσσονται από φόρο

on .

kalogiannis

• Τη μη προσμέτρηση του εξωιδρυματικού επιδόματος και των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων στα εισοδήματα των ατόμων με αναπηρία, ανεξάρτητα αν αυτά λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΑ ή τον ΕΦΚΑ, είχε ζητήσει ο Σταύρος Καλογιάννης από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, καταθέτοντας σχετικές Ερωτήσεις στη Βουλή. Στην απάντησή του προς τον κ. Καλογιάννη, ο Υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι απαλλάσσονται από τον φόρο η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή στις οικογένειες τους. Επίσης, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και οι αμοιβές που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών στα μέλη της. Περαιτέρω, ο Υφυπουργός σημειώνει πως τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνει, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και μελετούν όλες τις προτάσεις φορέων και συλλόγων.