Μέχρι τέλος του 2024 η σύνταξη του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης

on .

KAXRIMANHS GEORGANTAS

• Αφού πέρασε από «σαράντα κύματα» και από δύο κυβερνητικές περιόδους, χθες πήραν το δρόμο τους οι τελικές διαδικασίες για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπεγράφησαν οι νέες προγραμματικές συμβάσεις- μετά τον έλεγχό τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο- με τις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το Σχέδιο της Ηπείρου έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.928.868,44 ευρώ και η υπογραφή της Προγραμματικής έγινε από τον Υπουργό Γ. Γεωργαντά και τον Περιφερειάρχη Αλ. Καχριμάνη. 

Με τις προγραμματικές συμβάσεις, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου,  οι  Περιφέρειες αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα για την ωρίμανση, δημοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση των μελετών για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Η διάρκεια των προγραμματικών συμβάσεων αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.12.2024. 

Οι πόροι χρηματοδότησης των έργων θα προέλθουν από τα εισπραχθέντα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής που έχουν κατατεθεί υπέρ της κάθε Περιφέρειας.

Με δεδομένη τη λήξη των προηγούμενων προγραμματικών συμβάσεων, επιλύεται μία εκκρεμότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, επιτυγχάνεται η επίλυση ενός χρονίζοντος ζητήματος για τη χώρα και τους κτηνοτρόφους,  εφαρμόζονται πολιτικές ορθολογικής και σύγχρονης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και αποφεύγεται ο κίνδυνος επιβολής περαιτέρω δημοσιονομικών διορθώσεων, καθώς έχουν τροποποιηθεί οι ειδικοί όροι και έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα και σε χρονικό διάστημα ενός μηνός θα δημοσιευθούν οι σχετικές διακηρύξεις.