Αυθαίρετες μετακινήσεις υπαλλήλων από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης

on .

APOKENTROMENH

• Δικό του... νόμο εφαρμόζει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Συντονιστής Βασίλης Μιχελάκης. Συγκεκριμένα όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, προχώρησε σε αυθαίρετη μετακίνηση υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών με αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2021, παραγκωνίζοντας τις εφαρμοστικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που είναι νόμος του Κράτους.
«Προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι ενώ ψυχορραγεί η απολυταρχικού τύπου εξουσία του Συντονιστή, όχι μόνο δεν φοβάται τυχόν κυρώσεις για τις πράξεις δόλου και αυθαιρεσίας που εμπεριέχει η διαπιστωτική πράξη και αφορούν στην αυθαίρετη μετακίνηση υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών με αποφάσεις εκδοθείσες μετά την 1η Αυγούστου 2021, αντίθετα προσπαθεί να τις επιβάλλει, υποσκελίζοντας αποφάσεις της Συντεταγμένης Πολιτείας», τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η οποία ζητά την παρέμβαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.
Αξιοσημείωτο, όπως προσθέτει, είναι το γεγονός ότι οι άλλοι έξι Συντονιστές τήρησαν πλήρως τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος.