Επιφυλάξεις της Ανεξ. Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τις απευθείας αναθέσεις

on .

KALOGIANNHS MASKA 21 10 2020

• Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τη διάταξη που αφορά τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών από τις αναθέτουσες αρχές, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Σταύρος Καλογιάννης μετά από συνεργασία που είχε με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου Χρήστου Ντακαλέτση. Συγκεκριμένα ο κ. Καλογιάννης αναφέρει τα εξής: «Στην απάντησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων δεν απαντούν στην ουσία του ερωτήματος που έθεσα, δηλαδή εάν προτίθενται να αυξήσουν το ποσοστό των ετήσιων πιστώσεων κάθε μικρού ορεινού Δήμου, από 10% που ισχύει σήμερα, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, ώστε αυτοί να διευκολύνονται στην υλοποίηση των δημοτικών έργων. Όμως ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής παραθέτει σοβαρές επιφυλάξεις για την ασάφεια της συγκεκριμένης διάταξης, όπως ισχύει σήμερα με τον νέο Νόμο περί δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 50, παρ. 5, Ν. 4782/2021), που αφορά κάθε αναθέτουσα αρχή. Επισημαίνει επίσης τα προβλήματα που δημιουργούνται εξ αιτίας της διάταξης, όπως η ακυρότητα συμβάσεων. Οι επιφυλάξεις που τίθενται είναι σοβαρές, γι’ αυτό προτίθεμαι να επανέλθω προς τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να επαναξιολογηθεί η σχετική διάταξη».